Object structure

Creator:

Ermolenko, Irina A. ; Severin, Aleksei V.

Contributor:

Rongińska, Tatiana - red.

Title:

Rozwój technologii informacyjnych i komputerowych technologii jako czynnik mający wpływ na społeczne zdrowie osobowości = The de velopment of information and computer technology as the factor influencing social hea lth of the person

Subtitle:

Człowiek w całokształcie życia: rodzina - edukacja - praca

Group publication title:

PZN, nr 2/2017

Subject and Keywords:

społeczne zdrowie ; dewiacja ; uzależnienie od Internetu ; komputerowa zależność ; informacyjno-komputerowe technologie ; wirtualna rzeczywistość ; percepcyjne działania ; adaptacja ; postęp technologiczny ; social health ; deviancy ; Internet addiction ; computer addiction ; computer information technology ; cyberpsychology ; virtual reality ; perceptual actions ; adaptation ; technological progress

Abstract_pl:

W artykule przeanalizowano rożne aspekty wpływu technologii informacyjno-komputerowych na środowisko społeczne i zdrowie psychiczne osobowości. Omówiono efekty psychologiczne, zjawiska i prawidłowości występujące w Internecie i w środowisku komputerowym. ; Zwrócono uwagę na ambiwalentny charakter kulturowych i psychologicznych zmian zachodzących w obszarze wyższych funkcji psychicznych jednostki. Postawiono pytanie o ewolucję psychiki współczesnego człowieka, odpowiedź, na które przewiduję przyjęcie nowych kryteriów zdrowia człowieka w obecnych czasach.

Abstract:

The article analyzes various aspects of the impact of ICT on social and mental health of the individual. The psychological effects, phenomena and regularities that arise in Internet and computer environment. The emphasis on the ambivalent nature of cultural and psychological transformations in the field of development of higher mental functions of personality. ; Address the question of the evolution of the psyche of modern man, offering to consider a new angle of view of criteria of social health of modern man.

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

101-110

Source:

Psychologiczne Zeszyty Naukowe, nr 2/2017

Language:

rus

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego