Object structure

Creator:

Bogomaz, Sergei L. ; Paškovič, Sergei F.

Contributor:

Rongińska, Tatiana - red.

Title:

Analiza porównawcza mechanizmów psychologicznej adaptacji osobowości w warunkach ograniczonych możliwości fizycznych = Comparative analysis of the mechanisms of psychological adaptation of personality in terms of physical disability

Subtitle:

Człowiek w całokształcie życia: rodzina - edukacja - praca

Group publication title:

PZN, nr 2/2016

Subject and Keywords:

adaptacja psychologiczna ; coping - strategie ; mechanizmy obrony psychologicznej ; ludzie z uszkodzeniem układu mięśniowo-szkieletowego ; psychological adaptation ; coping strategies ; psychological defense mechanisms ; people with damage to the musculoskeletal system

Abstract_pl:

W artykule została przeprowadzona analiza mechanizmów psychologicznej adaptacji osobowości w warunkach ograniczonych możliwości fizycznych, które powstają w wyniku uszkodzenia układu mięśniowo-szkieletowego. Badania wykazały, że skuteczna adaptacja psychologiczna polega nie na tworzeniu funkcjonowania komfortowego, lecz na dążeniu jednostki do samodzielności i maksymalnego wykorzystania dostępnych zasobów.

Abstract:

The article analyzes the mechanisms of psychological adaptation of personality in terms of physical disability caused by damage to the musculoskeletal system. The study found that conditions for successful psychological adaptation is not the creation of comfortable conditions of existence and the desire for independence and maximize available resources.

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

185-195

Source:

Psychologiczne Zeszyty Naukowe, nr 2/2016

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego