Object

Title: Związek zaburzeń lękowych z percepcją bodźców zagrażających = The relation between anxiety disorders and perception of threatening stimuli

Creator:

Florkowski, Marcin

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Contributor:

Rongińska, Tatiana - red.

Subtitle:

Człowiek w całokształcie życia: rodzina - edukacja - praca

Group publication title:

PZN, nr 2/2016

Abstract_pl:

W artykule dokonano przeglądu badań nad związkiem percepcji bodźców zagrażających i zaburzeń lękowych. Wyniki badań eksperymentalnych są niespójne: badania czerpiące inspirację z teorii psychoanalitycznej wskazują, że zaburzenia lękowe ujawniają się w takich zmianach, jak podwyższenie progów percepcji bodźców, selektywne pomijanie bodźców zagrażających itp. ; Inne badania pokazują, że zaburzenia lękowe idą w parze z selektywnym uwrażliwieniem na bodźce o zagrażającej treści. W artykule podjęto próbę pogodzenia sprzecznych wyników badań.

Abstract:

The article has reviewed the research done on the relationship between anxiety and perception of threatening stimuli. The results of experimental studies are inconsistent: studies based on and inspired by the psychoanalytic theory suggest that anxiety disorders are revealed in form of changes such as higher perception of stimuli, selective ignorance of threatening stimuli, etc. ; Other research suggests that anxiety disorders appear simultaneously with selective sensitivity to threatening stimuli. The author of this article has attempted to find the common elements between the contrasting research results.

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:54328

Pages:

131-141

Source:

Psychologiczne Zeszyty Naukowe, nr 2/2016

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information