Object

Title: Style komunikacji w związkach kohabitacyjnych = Communication styles in cohabitation relationships

Creator:

Janicka, Iwona

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Contributor:

Rongińska, Tatiana - red.

Subtitle:

Człowiek w całokształcie życia: rodzina - edukacja - praca

Group publication title:

PZN, nr 2/2016

Abstract_pl:

Celem badań było określenie stylów komunikacyjnych partnerów ze związków kohabitacyjnych. Zbadano 120 par heteroseksualnych (240 osób), żyjących w związku kohabitacyjnym. Grupę kontrolną stanowiło 140 małżeństw (280 osób). W sumie przebadano 520 osób w wieku od 21 do 44 lat. ; Do badań wykorzystano Macierz Stylów Społecznych (MSS) D.W. Merrilla i R. Reida. Wyniki badań wykazały, że zachowania komunikacyjne partnerów zależą od charakteru ich relacji. Partnerów kohabitujących charakteryzują zachowania komunikacyjne o większej asertywności i mniejszej wrażliwości niż małżonków.

Abstract:

The objective of the research was to analyse communication styles in cohabitation relationships. The group of 120 heterosexual couples (240 people) living in an informal relationship was examined. The control group consisted of 140 marriages (280 people). In total 520 people aged 21-44 were examined. ; In the study there was used the Social Style Matrix (MMS) by D. W. Merrill and R. Reid.Results of the analysis indicated that communication styles of partners depend on the character of their relation. Partners in non-marital relationships are identified with higher assertiveness and lower sensibility in communication behaviour in comparison with married people.

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:54322

Pages:

37-49

Source:

Psychologiczne Zeszyty Naukowe, nr 2/2016

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information