Object

Title: Poziom stresu związanego ze studiami i jego wybrane uwarunkowania = Levels of studying-related stress and its selected causation

Creator:

Herberger, Jerzy

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Contributor:

Rongińska, Tatiana - red.

Subtitle:

Człowiek w całokształcie życia: rodzina - edukacja - praca

Group publication title:

PZN, nr 1/2016

Abstract_pl:

Opracowanie dotyczy poziomu stresu związanego ze studiowaniem i jego uwarunkowań. Autor analizuje wpływ czynnika rodzinnego (zasoby zewnętrzne) i poczucia koherencji (zasoby wewnętrzne) jako moderatorów poziomu stresu, a także płci respondentów i rodzaju studiów (humanistyczne, techniczne) jako mediatorów badanych zależności. Badania przeprowadzone na 120 studentach wskazują, że stres studiowania zależy od poczucia koherencji i stopnia funkcjonalności rodziny. Zasoby wewnętrzne są bardziej znaczące od czynnika rodzinnego. Stres studiowania jest wyższy u kobiet i studentów kierunków humanistycznych. Najsilniejsze związki między moderatorami i poziomem stresu zachodzą w podgrupie kobiet.

Abstract:

The study examines levels of studying-related stress and its selected sources. Author reflects upon impacts of external resources (such as support received from family members) and internal resources (subjects' sense of coherence), as well as moderating factors (sex, type of studies: humanities vs. technical studies). ; The research was conducted on 120-person sample. The results indicate that there is a connection between coping with studying-related stress and family functioning as well as with sense of coherence. The correlation factor is more significant for internal resources compared to external resources. The stress is higher among women and among students of humanities. Relation between moderators and stress are the highest among women.

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:54312

Pages:

61-74

Source:

Psychologiczne Zeszyty Naukowe, nr 1/2016

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information