Object

Title: Nawierzchnia z betonu wałowanego jako alternatywa dla dróg lokalnych = Roller compacted concrete as alternative for local roads

Contributor:

Greinert, Andrzej - red.

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 49 (2018)

Abstract_pl:

W pracy przedstawiono podstawowe zasady projektowania składu mieszanki betonowej i omówiono technologię wykonywania nawierzchni z betonu wałowanego. Przedstawiono z sukcesem zrealizowany odcinek lokalnej drogi w technologii betonu wałowanego na ulicy Wisze w Krośnie. ; Wykonano analizę niezawodnościową dla nawierzchni betonowej oraz asfaltowej w odniesieniu do projektowanego okresu eksploatacji. Do analiz porównawczych przyjęto system szeregowy oraz równoległy warstw nawierzchni.

Abstract:

The work presents principles of designing the concrete mixture composition and discusses technology of making the roller compacted concrete pavement. It presents a section of local road successfully realized in technology of roller compacted concrete on Wisze Street in Krosno. ; Reliability study for concrete and asphalt pavement has been performed in relation to the designed life. For comparative analyzes serial and parallel system of pavement layers was adopted.

Description:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; nr 49-52 tytuł: Quaterly of Environmental Engineering and Design ; zeszyt 49 ukazał się jako nr 169 serii głównej

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:51509

DOI:

10.5604/01.3001.0012.2174

Pages:

62-70

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 49

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information