Object structure

Creator:

Gontaszewska-Piekarz, Agnieszka

Contributor:

Greinert, Andrzej - red.

Title:

Historyczne górnictwo węgla brunatnego w okolicy Górzycy (powiat słubicki) = Historical lignite mining near Górzyca, West Poland

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 47 (2017)

Subject and Keywords:

górnictwo węgla brunatnego ; podziemna eksploatacja ; historia górnictwa ; Górzyca ; lignite mining ; underground exploitation ; mining history

Abstract_pl:

W pracy zawarto dostępne informacje na temat kopalń węgla brunatnego w okolicy Górzycy, powiat słubicki. Górnictwo to funkcjonowało w latach 1850-1938. Opisano pokrótce historię poszczególnych kopalń: "Lord", "Karl Ferdinand", "Humboldt" oraz "Finke". Scharakteryzowano także warunki geologiczne oraz sposób prowadzenia wydobycia. Praca oparta jest na historycznych mapach geologicznych oraz topograficznych, a także zachowanych dokumentach nadań górniczych.

Abstract:

The paper presents available information about history of lignite mining in region of Górzyca (north-west part of Ziemia Lubuska -West Poland). Lignite mines operated here in years 1850-1938. The paper describes briefly the history of particular mines"Lord", "Karl Ferdinand", "Humboldt" and "Finke". Also underground mining in complicated geological condition (glaciotectonic deformations) was presented. The paper is based on remained German archival materials and also historical map: geological and topographic.

Description:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 47 ukazał się jako nr 167 serii głównej

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

101-116

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 47

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego