Object

Title: Gospodarowanie nawozami azotowymi w Europie w kontekście ich wpływu na środowisko = Management of nitrogen fertilizers in Europe in terms of their impact on the environment

Creator:

Ossowska, Magdalena

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Contributor:

Greinert, Andrzej - red.

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 47 (2017)

Abstract_pl:

Celem badań była analiza kierunku zmian zużycia nawozów azotowych w Europie w odniesieniu do ich oddziaływania na środowisko. Na podstawie danych statystycznych z bazy Eurostat dokonano oceny, iż w latach 2006-2015 nastąpił spadek zużycia mineralnych nawozów azotowych w Europie Zachodniej, przy jednoczesnym wzroście zużycia tych nawozów w krajach Europy Wschodniej i Środkowej. ; Ogólny trend dla 28 krajów Unii Europejskiej jest wzrostowy co może utrudnić osiągnięcie zamierzonych przez Unię Europejską celów środowiskowych i prowadzić do dalszego zwiększenia poziomu eutrofizacji i pogorszenia jakości wód oraz wzrostu zanieczyszczenia powietrza.

Abstract:

The aim of this review is to analyse the tendencies of nitrogen fertilizers use in Europe and evaluation how those trends will affect the natural environment. The main sources of information included reports from the EU institutions and European countries, as well as reviews and research of various research facilities. In the last decades the environmental policies and a high price of fertilizers reduced use of nitrogen fertilizers in the Western Europe, but in comparing to other world regions the N input remains very high. ; In the countries of Central and Eastern Europe, N fertilizers use increased in the 20th century, and the total reactive N used in agriculture in all 28 EU countries also increased in this period. Nitrogen losses to the environment are inevitable and the current trends in N fertilizers use will lead to further coastal eutrophication, air pollution and drinking water contamination.In the countries of Central and Eastern Europe, N fertilizers use increased in the 20th century, and the total reactive N used in agriculture in all 28 EU countries also increased in this period. Nitrogen losses to the environment are inevitable and the current trends in N fertilizers use will lead to further coastal eutrophication, air pollution and drinking water contamination.

Description:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 47 ukazał się jako nr 167 serii głównej

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:51499

Pages:

61-68

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 47

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information