Object

Title: Chemizm pokopalnianej gleby sulfurozowej w doświadczeniu w warunkach kontrolowanych = Post-mine sulfurous soil chemistry in leaching experiment under controlled conditions at different tree species litter addition

Contributor:

Greinert, Andrzej - red.

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 47 (2017)

Abstract_pl:

Zbadano wpływ materii organicznej na chemizm gleby byłej kopalni siarki Jeziórko. W badaniach wykorzystano dwa rodzaje substratu: mniej zanieczyszczony (średnio 5090 mg kg-1 S) i wysoce zanieczyszczony (42 500 mg kg-1 S). Podłoża glebowe badano z dodatkiem ściółki brzozowej lub sosnowej. Kompozyty (podłoże gleby + ściółka drzewna) płukano wodą w ciągu 12 tygodni eksperymentu. Otrzymanym odcieku oznaczono EC, DOC (rozpuszczony węgiel organiczny), N, Ca, Mg i S. Wyniki wskazują, że szybkość i ilość wyługowanych pierwiastków nie zależą od ściółki, ale zależą od poziomu zanieczyszczenia siaką.

Abstract:

Impact of organic matter on soil chemistry of former Jeziórko sulfur mine was investigated. In research two types of substrate were used: less contaminated (mean 5,090 mg kg-1 S) and high contaminated (42,500 mg kg-1S). Soil substrates were tested with addition of birch or pine litter. The composites (soil substrate + tree litter) were rinsed with water during 12 weeks of experiment. In the obtained leachate pH, EC, DOC (dissolved organic carbon), N, Ca, Mg and S were determined. The results indicate that the rate and amount of leached elements did not depend on litter, but firstly depend on level of sulfur contamination.

Description:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 47 ukazał się jako nr 167 serii głównej

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:51497

Pages:

34-46

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 47

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information