Object structure

Creator:

Oleniacz, Grzegorz ; Skrzypczak, Izabela ; Świętoń, Tomasz

Contributor:

Greinert, Andrzej - red.

Title:

Dokładność pomiaru RTN odbiornikiem Septentrio Altus Nr2 = Accuracy of RTN measurement in various measurement conditions

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 46 (2017)

Subject and Keywords:

GPS ; GLONASS ; GNSS ; Septentrio ; system nawigacji satelitarnej ; dokładność pomiaru

Abstract_pl:

Przeprowadzona seria testów odbiornika GNSS Septentrio Altus NR2 umożliwiła określenie rzeczywistych dokładności pomiaru RTN. Wielokrotnie powtarzane pomiary pozwoliły na oszacowanie dokładności w zależności od wykorzystanego systemu nawigacji satelitarnej (wyłącznie GPS oraz połączone GPS i GLONASS), czasu pomiaru na stanowisku oraz warunków panujących na stanowisku związanych z przesłonięciem horyzontu przez przeszkody terenowe (zarośla). Rezultaty badań wskazują na brak zależności pomiędzy zastosowaną technologią pomiaru a uzyskiwanymi dokładnościami oraz istotny wpływ warunków panujących na stanowisku na wyniki pomiarów.

Abstract:

Series of GNSS receiver tests allowed to determine real accuracy of RTN measurements. Repeated measurements allowed to estimate accuracy in function of used navigation satellite system, duration of measurements and field conditions on measurement site which are related to horizon visibility by obstacles (bushes). Research results indicate no dependency between the technology used and the measurement accuracies obtained and significant impact of the conditions on set-up on the measurement's results.

Description:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 46 ukazał się jako nr 166 serii głównej

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

16-24

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 46

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego