Object structure

Creator:

Sobański, Piotr

Contributor:

Gillmeister, Andrzej - red.

Title:

Możliwość wywłaszczenia niemieckich majątków prywatnych po II wojnie światowej na poczet odszkodowań wojennych = Possibility of expropriation of German private properties as war reparations after the 2nd World War

Group publication title:

In Gremium, t. 11

Subject and Keywords:

prawo międzynarodowe publiczne ; odszkodowania wojenne ; majątki prywatne ; wywłaszczenie ; II (druga) wojna światowa ; public international law ; war reparations ; private properties ; expropriation ; 2nd World War

Abstract_pl:

W artykule została dokonana analiza wywłaszczeń niemieckich majątków prywatnych po II wojnie światowej. Na uregulowanie odszkodowań wojennych po II wojnie światowej miały wpływ postanowienia Traktatu Wersalskiego z 1919 roku, tj. traktatu pokojowego podpisanego po I wojnie światowej Prawo do pobierania odszkodowań wojennych uzasadniało objęcie wywłaszczeniami również niemieckich majątków prywatnych. Działania poszczególnych państw, które zostały podjęte w odniesieniu do niemieckiego mienia, należy traktować jako zgodne z prawem międzynarodowym.

Abstract:

The point of the deliberations of the paper is an analysis of expropriation of German private properties after the 2nd World War. The reparations after the 2nd World War were influenced by the regulations of the Treaty of Versailles, which was the peace settlement, signed in 1919. The right to war reparations was the legal title of measures against German properties. The reparations are payments intended to cover damage or injury inflicted as a result of war. The measures of particular countries against German assets were taken in accordance with public international law.

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

105-120

Source:

In Gremium : studia nad historią, kulturą i polityką, tom 11

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Oryginal Object Identifier:

P-2244/II/