Object

Title: Key success factors for social services organisations in Poland = Kluczowe czynniki sukcesu ośrodków pomocy społecznej w Polsce

Creator:

Kotas, Maria

Date:

2015

Resource Type:

artykuł

Contributor:

Moczulska, Marta - red. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Adamczyk, Janusz- red. ; Skalik, Jan - red.

Group publication title:

Management, Vol. 19 (2015)

Abstract_pl:

W zarządzaniu każdą organizacją podstawowym celem podejmowanych działań jest chęć osiągnięcia sukcesu. Kluczowe, czy też krytyczne czynniki sukcesu to te zasoby, kompetencje i umiejętności organizacji, które tworzą jej przewagę konkurencyjną na danym rynku w określonym czasie i mogą zdecydować o możliwości osiągnięcia przez nią sukcesu w przyszłości. Celem artykułu jest identyfikacja kluczowych czynników sukcesu organizacji świadczących usługi socjalne w sektorze publicznym. ; Celem artykułu jest analiza rozbieżności pomiędzy postrzeganymi a rzeczywistymi kluczowymi czynnikami sukcesu ośrodków pomocy społecznej. Wyniki badań wskazują menedżerowie ośrodków pomocy społecznej nie posiadają wiedzy na temat czynników, które są odpowiedzialne za osiągnięcie sukcesu przez podmioty, którymi zarządzają. Świadczy to o konieczności wzbogacenia zarządzających instytucjami pomocy społecznej w rzetelny background teoretyczny z zakresu zarządzania strategicznego, który pozwoli im na zarządzanie, które przyniesie oczekiwane rezultaty.

Abstract:

The basic goal behind any action undertaken in an organization management is the will to achieve success. Key (or critical) success factors are the organization?s resources, competence and qualification that create its competitive advantage on a particular market at a given time, and are able to determine its possible future success. The aim of this article is the analysis of the discrepancies between the factual and perceived key success factors of the social service organizations. ; The results point to the management of social services organisations not possessing enough knowledge about the factors responsible for the success of the entities they manage. This signifies the need to equip the management of the social services organisations with a theoretical background and practical knowledge which will allow them to manage with the expected results.

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:51380

DOI:

10.1515/manment-2015-0018

Pages:

122-132

Source:

Management, vol. 19, no 2 (2015)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information