Object structure

Creator:

Hajduk, Edward (1932-2015) ; Sosińska, Janina

Contributor:

Szczegóła, Hieronim (1931- ) - red.

Title:

Aspiracje życiowe uczniów ostatnich klas szkoły podstawowej nr 13 w Zielonej Górze oraz ich rodziców

Subtitle:

Reformacja na polskich ziemich zachodnich. W 500-lecie urodzin Marcina Lutra

Group publication title:

Rocznik Lubuski, 14

Subject and Keywords:

młodzież ; szkolnictwo podstawowe ; Zielona Góra (woj. lubuskie) - szkolnictwo i oświata - 20 w. ; badania pedagogiczne

Abstract_pl:

Będziemy pisali o aspiracjach życiowych a nie o celach życiowych lub wartościach. Dlaczego stronimy od posługiwania pojęciem cele życiowe? Pojęcie celu zakłada podejmowane przez podmiot działania - zgodnie z posiadaną przez niego wiedzą i umiejętnościami - zorientowanego na urealnienie stanu antycypowanego i uznanego za pożądany. Sądzimy, że niektóre stany antycypowane i pożądane jednocześnie nie mogą być realizowane przez młodzież, która przygotowuje się dopiero do pełnienia różnych ról społecznych ; Nie dysponuje jeszcze wiedzą potrzebną do realizacji pewnych kategorii pożądanych stanów ani umiejętnościami wyznaczającymi skuteczność realizacji tych stanów. Badając pokolenie wychowawców możemy aspiracje życiowe utożsamiać z jego celami życiowymi i odwrotnie gdyż teoretycznie mają oni wiedzę przydatną do określenia realności wyborów i umiejętności niezbędne do urealnienia dokonanych wyborów.

Publisher:

Zielona Góra: Lubuskie Towarzystwo Naukowe

Date:

1986

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

295-321

Source:

Rocznik Lubuski, tom 14

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego