Object structure

Creator:

Kołodziejski, Adam (1932-2002)

Contributor:

Szczegóła, Hieronim (1931- ) - red.

Title:

Oddziaływanie kultury celtyckiej na kultury autochtoniczne na Środkowym Nadodrzu w drugiej połowie ostatniego tysiąclecia przed naszą erą

Subtitle:

Licea pedagogiczne na Ziemi Lubuskiej

Group publication title:

Rocznik Lubuski, 13

Subject and Keywords:

Środkowe Nadodrze ; Celtowie ; cywilizacja celtycka ; 5-1 w. p.n.e.

Abstract_pl:

Środkowe Nadodrze nie doczekało się do chwili obecnej szerszej analizy problemu "latenizacji" kultur autochtonicznych. Kultura celtycka docierała na ten teren wielokierunkowo - bezpośrednio z kręgu osadnictwa celtyckiego i przez inne ościenne kultury wcześniej stykające się z Celtami i "latenizujące" się pod ich wpływem, Kiedy i z jakiego kierunku zaczyna oddziaływać kultura celtycka na Środkowe Nadodrze - oto problem, na który próbuję znaleźć odpowiedź w tym krótkim opracowaniu wynikającym z wieloletnich badań i zainteresowań moich tym tematem. ; Ponieważ moje wnioski nie są w pełni zgodne z dotychczasowymi poglądami w literaturze na to zagadnienie - przedstawię pokrótce reprezentatywne teorie na ten temat, wypunktowując te, które uważam za słuszne oraz te, które wzbudzają zastrzeżenia, w oparciu o analizę źródeł z naszego terenu.

Publisher:

Zielona Góra: Lubuskie Towarzystwo Naukowe

Date:

1984

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

161-181

Source:

Rocznik Lubuski, tom 13

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego