Object structure

Contributor:

Bednarczyk-Stefaniak, Emanuela - red. ; Seul, Anastazja - red. ; Krawiecka, Ewa ; Heck, Dorota ; Radziszewski, Stefan ; Kozłowska, Anna ; Ołdakowska-Kuflowa, Mirosława ; Bednarczyk-Stefaniak, Emanuela ; Krysińska, Katarzyna ; Brasse, Rafał ; Kulesza, Monika ; Gazdecka, Elżbieta ; Kulczycka, Dorota ; Klimek, Barbara ; Szarlej, Jolanta ; Seul, Anastazja ; Kobyłecka, Ewa ; Jaranowski, Paweł ; Kaczor, Monika ; Naplocha, Anna ; Zydek, Sylwia ; Rutkowska, Izabela ; Sikorski, Dariusz Konrad

Title:

Kultura nie tylko literacka: w kręgu myśli Karola Wojtyły - Jana Pawła II. Część 1

Subject and Keywords:

Jan Paweł II, papież (1929-2005) ; krytyka literacka ; interpretacja

Description:

seria: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Seria Scripta Humana ; t. 8 ; Autorzy artykułów opublikowanych w niniejszej książce chcą przyczynić się do pełniejszego poznania dziedzictwa, jakie zostawił nam Karol Wojtyła - Jan Paweł II. Podejmują zagadnienia związane z rożnymi dyscyplinami naukowymi: literaturoznawcze, językoznawcze, pedagogiczne, teologiczne, filozoficzne, etyczne, medyczne. W tym wielogłosie przedstawiają swoje postrzeganie problematyki, którą łączy wspólny tytuł: "Kultura nie tylko literacka. W kręgu myśli Karola Wojtyły - Jana Pawła II".

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2017

Resource Type:

monografia ; książka

Format:

application/pdf

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego