Object

Title: Transformation of the municipal waste management sector in Poland. A case study of the Świętokrzyskie Region = Transformacja sektora gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce. Studium przypadku województwa świętokrzyskiego

Contributor:

Moczulska, Marta - red. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Adamczyk, Janusz- red. ; Skalik, Jan - red.

Group publication title:

Management, Vol. 18 (2014)

Abstract_pl:

W artykule omówiono transformację sektora gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce, odbywającą się w latach 2011-2013, na przykładzie województwa świętokrzyskiego. Do kluczowych założeń nowego modelu gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce należą zmiana właściciela odpadów komunalnych, którym stały się gminy, poprawa efektywności gromadzenia, transportu i przetwarzania odpadów komunalnych, a wreszcie regionalizacja, która oznacza podział terytorium Polski na regiony gospodarki odpadami. ; Badania przeprowadzone wśród władz samorządowych województwa świętokrzyskiego wykazały, że zastosowane rozwiązania systemowe w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce, choć nie są one wolne od zagrożeń społeczno-ekonomicznych, prowadzą do wypełnienia hierarchii postępowania z odpadami, w tym wzrost poziomu recyklingu i zmniejszenia składowania bioodpadów.

Abstract:

The article discusses the transformation of the municipal waste management sector in Poland, taking place during 2011-2013, upon the case study of the Świętokrzyskie Region. The pivotal assumptions of the new model of municipal waste management in Poland are: the change of the owner of municipal waste that became communities, the improvement of the municipal waste collection, transportation and processing, and finally regionalization that means the division of the territory of Poland into municipal waste management regions. ; The research conducted among local authorities of the Świętokrzyskie Region has revealed that the system solutions applied in the field of municipal waste management, being currently implemented in Poland, though they are not free from socio-economic threats, lead to the fulfilment of the waste hierarchy, including the increasing levels of recycling and the reduction of bio-waste disposal.

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:51089

DOI:

10.2478/manment-2014-0050

Pages:

175-190

Source:

Management, vol. 18, no 2 (2014)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information