Object

Title: Identification of future activities of enterprises regarding the growth of innovativeness = Identyfikacja przyszłych działań przedsiębiorstw w zakresie wzrostu innowacyjności

Contributor:

Moczulska, Marta - red. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Adamczyk, Janusz- red. ; Skalik, Jan - red.

Group publication title:

Management, Vol. 18 (2014)

Abstract_pl:

Artykuł zawiera wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród 259 przedsiębiorstw w Wielkopolsce, spośród 1000 tych jednostek, do których skierowano formularz z zastosowaniem doboru losowo-proporcjonalnego. Struktura pracy składa się z podstaw teoretycznych i charakterystyki metody badawczej oraz dwóch części badań empirycznych. ; W pierwszej zinterpretowano ocenę rynków przyszłości dla wzrostu innowacji w firmach, wykonaną przez respondentów. W drugiej części przeprowadzono analizę wskazanych przez przedstawicieli przedsiębiorstw, działań innowacyjnych w najbliższej przyszłości, w kształtowaniu przewag konkurencyjnych oraz postrzeganej ich ważności. W podsumowaniu zawarte zostały wnioski poznawcze i aplikacyjne.

Abstract:

The article contains the results of a survey conducted among 259 companies in Greater Poland from 1000 of those entities which had received the questionnaire using a random-proportional selection. This paper?s structure consists of three parts theoretical one and two which characterize empirical work. ; The first part interprets the future market assessment regarding the growth of innovations in companies. The second part includes an analysis of innovative actions in the near future (as indicated by enterprise representatives) in the development of competitive advantages and their perceived importance. Both cognitive and applicative conclusions are present in the summary.

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:51065

DOI:

10.2478/manment-2014-0027

Pages:

370-384

Source:

Management, vol. 18, no 1 (2014)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information