Object structure

Creator:

Czyżewski, Andrzej ; Matuszczak, Anna

Contributor:

Moczulska, Marta - red. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Adamczyk, Janusz- red. ; Skalik, Jan - red.

Title:

Modernising the agricultural sector and stabilising the agricultural markets in budgetary expenditures in Poland in the years 1997-2011 = Modernizacja sektora rolnego a stabilizacja rynków rolnych w wydatkach budżetowych Polski w latach 1997-2011

Group publication title:

Management, Vol. 16 (2012)

Subject and Keywords:

rolnictwo ; modernizacja ; rynki rolne ; wydatki budżetowe ; agriculture ; modernisation ; agricultural markets ; budgetary expenditures

Abstract_pl:

Celem artykułu była ocena wydatków budżetowych związanych z modernizacją sektora rolnego i stabilizacją rynków rolnych, które są realizowane w ramach wspólnej polityki rolnej przez dwie agencje płatnicze. Badania dotyczyły zmian udziałów wydatków przeznaczonych na działalność Agencji Rynku Rolnego (ARR) oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w wydatkach budżetowych ogółem w długim okresie, tj. w latach 1996-2011 (16 lat) z wyróżnieniem okresu przed i po akcesji do UE. Ukazano zachodzące zależności między wydatkowaniem środków z krajowego budżetu na wspomniane instytucje, a wydatkami budżetowymi ogółem oraz środkami przeznaczonymi na sektor rolny (rolnictwo, rozwój wsi i rynki rolne), z których wynika, że zdecydowanie wzrosła rola agencji płatniczych w okresie poakcesyjnym.

Abstract:

The purpose of the article was to evaluate the budgetary expenditure related to the modernization of the agricultural sector and stabilization of agricultural markets, which are implemented in the framework of the common agricultural policy by two paying agencies. Research related to changes in share of spending on activities of the Agricultural Market Agency (AMA) and the Agency for Restructuring and Modernisation of Agriculture (ARMA) in total budget expenditure in the long run, ie in the years 1996-2011 (16 years) with honors from the period before and after accession to the EU. ; It shows the relationship between ongoing spending from the national budget for the institutions, and the total budgetary expenditure and the funds allocated to the agricultural sector (agriculture, rural development and agricultural markets), which show that a substantial increase in the role of the paying agencies in the post-accession period.

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Date:

2012

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.2478/v10286-012-0075-8

Pages:

361-376

Source:

Management, vol. 16, no 2 (2012)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego