Object

Title: The design and the implementation of the development strategy at public higher education institutions = Projektowanie i implementacja strategii rozwoju w publicznych szkołach wyższych

Creator:

Wyrwa, Joanna

Date:

2012

Resource Type:

artykuł

Contributor:

Moczulska, Marta - red. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Adamczyk, Janusz- red. ; Skalik, Jan - red.

Group publication title:

Management, Vol. 16 (2012)

Abstract_pl:

Artykuł koncentruje się na wskazaniu modelowego ujęcia procesu projektowania i wdrażania strategii rozwoju w uczelni wyższej. Zasadniczą przesłanką podjęcia tematu dotyczącego formułowania i implementacji strategii rozwoju w szkołach wyższych jest rosnące zapotrzebowanie ze strony uczelni na opracowanie modelu projektowania i wdrażania strategii w tego typu podmiotach. ; Uczelnia wyższa jest specyficzną organizacją, dlatego nie można w sposób bezpośredni zastosować metod analizy strategicznej, które zostały zaprojektowane głównie z myślą o budowaniu strategii przedsiębiorstw. Celem artykułu jest uwypuklenie roli myślenia strategicznego w kontekście zarządzania szkołą wyższą. Ponadto w artykule, na podstawie danych GUS, zestawiono informacje o uczelniach, kadrze akademickiej i studentach. ; W opracowaniu wykorzystano metodę analizy dokumentów. Analizie poddano strukturę uczelni według form, typu uczelni oraz liczby studentów. Dokonana została ocena zmian w czasie omawianych parametrów.

Abstract:

This article focuses on identification of the model approach to designing and implementing a development strategy in a higher education institution. The main reason for taking up the topic of formulating and implementing development strategies in higher education institutions is the growing demand for developing a model of designing and implementing strategies in entities of this type. ; Higher education institutions are specific organizations, therefore it is not possible to apply methods of the strategic analysis, which were designed mainly for creating strategies of enterprises, in the direct way. The aim of the article is to emphasize the role of the strategic thinking in the context of the management of a higher education institution. ; Moreover, it is in this article on the basis of the GUS data that the information on higher education institutions, academic staff and students was summarized. It is in the study that the method of document analysis was applied. The structure according to forms, types of higher education institutions and numbers of students were analysed. The evaluation of discussed changes of discussed parameters over time was carried out.

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:51036

DOI:

10.2478/v10286-012-0074-9

Pages:

343-360

Source:

Management, vol. 16, no 2 (2012)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Object collections:

Last modified:

Jun 10, 2021

In our library since:

Mar 8, 2019

Number of object content hits:

46

All available object's versions:

https://dlibra.bu.uz.zgora.pl/publication/59446

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information