Object structure

Creator:

Ziółkowski, Bożydar

Contributor:

Moczulska, Marta - red. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Adamczyk, Janusz- red. ; Skalik, Jan - red.

Title:

Effectitions as a new instrument in sustainable development policy - the conceptual approach = Efektycje jako nowy instrument w polityce zrównoważonego rozwoju - ujęcie koncepcyjne

Group publication title:

Management, Vol. 16 (2012)

Subject and Keywords:

efektycje ; ekoinnowacje ; zrównoważony rozwój ; ochrona środowiska ; effectitions ; eco-innovations ; sustainable development ; environment protection

Abstract_pl:

Skuteczne upowszechnianie ekorozwoju możliwe jest dzięki doskonaleniu instrumentów jego wdrażania. Koncepcja efektycji stanowi przejaw takiego podejścia. Wyodrębnia ona z grupy innowacji zrównoważonego rozwoju jedynie te technologie, które nie wykazują jakiegokolwiek negatywnego wpływu na środowisko. Niniejszy artykuł omawia istotę efektycji w kontekście teorii ekoinnowacji i polityki zrównoważonego rozwoju.

Abstract:

Effective dissemination of sustainable development is possible when the instruments for its implementation are continuously improved. The concept of effectitions is an example of such an approach. It extracts from the group of innovations for sustainable development, such technologies which have no negative environmental impacts. The presented paper presents the nature of effectitions in the context of eco-innovations and sustainable development policy.

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Date:

2012

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.2478/v10286-012-0070-0

Pages:

282-295

Source:

Management, vol. 16, no 2 (2012)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego