Object

Title: The application of supply chain analysis to the evaluation of the effectiveness of social service organizations = Zastosowanie analizy łańcucha dostaw dla oceny efektywności organizacji dostarczających usługi społeczne

Contributor:

Moczulska, Marta - red. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Adamczyk, Janusz- red. ; Skalik, Jan - red.

Group publication title:

Management, Vol. 16 (2012)

Abstract_pl:

Określenie i analiza łańcucha wartości to sposób na poszukiwanie źródeł sprawności i niesprawności przedsiębiorstwa, możliwość zbadania sposobu zarządzania. Pamiętając, że "sieć organizacji" jest formą zbliżoną w sposobie funkcjonowania do jednostkowej organizacji możemy za pomocą łańcucha wartości zbadać sposób zarządzania w sieci jaką jest program aktywności lokalnej. W analizowanych organizacjach dostarczających usługi społeczne wprowadzono innowacje w zarządzaniu polegającą na łączeniu organizacji dostarczających usługi społeczne w jeden łańcuch.

Abstract:

The identification and analysis of value chains is a way to find the sources of an organization's in-/efficiency, and an opportunity to explore how an organization is managed. Having in mind that an "organization network" is a form similar, in its functioning, to a separate organization, one may, using the value chain concept, investigate the management of local activity programmes, as of the networks they are. The researched partnerships introduced a management innovation, in that the social service provision organizations were brought together to form one chain. [...]

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:51027

DOI:

10.2478/v10286-012-0066-9

Pages:

199-216

Source:

Management, vol. 16, no 2 (2012)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information