Object structure

Creator:

Kużdorowicz, Paweł ; Kużdorowicz, Dorota

Contributor:

Moczulska, Marta - red. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Adamczyk, Janusz- red. ; Skalik, Jan - red.

Title:

Application of cost accounting systems in an enterprise = Zastosowanie systemów rachunku kosztów w przedsiębiorstwie

Group publication title:

Management, Vol. 16 (2012)

Subject and Keywords:

systemy rachunku kosztów ; koszty normalne ; koszty bieżące ; alokacja kosztów ; normal costs ; actual costs ; data flows ; allocation of costs

Abstract_pl:

Artykuł podejmuje problematykę rozliczenia (alokacji) kosztów w systemach w ramach rachunku kosztów normalnych oraz bieżących. Zaprezentowano procedurę sprowadzania kosztów normalnych do kosztów bieżących z wykorzystaniem potoków danych. W artykule przedstawiono przykład zastosowania opracowanej procedury ilustrującej powiązania pomiędzy rachunkami centrów kosztów, nośników kosztów oraz nośników wyników.

Abstract:

The article discusses the issue of allocation of costs in the normal and actual cost accounting systems. A procedure of dump (conversion) of the normal into actual costs using data flows has been presented. The article presents an example of applying the designed procedure illustrating the links between cost centre, cost objects and income objects accounting.

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Date:

2012

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.2478/v10286-012-0064-y

Pages:

175-186

Source:

Management, vol. 16, no 2 (2012)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego