Object

Title: The state and the development prospects of the Lubusz cluster initiative "The Lubusz Wine and Honey Route" = Stan i perspektywy rozwoju lubuskiej inicjatywy klastrowej "Lubuski Szlak Wina i Miodu"

Creator:

Piątyszek-Pych, Alina

Date:

2012

Resource Type:

artykuł

Contributor:

Moczulska, Marta - red. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Adamczyk, Janusz- red. ; Skalik, Jan - red.

Group publication title:

Management, Vol. 16 (2012)

Abstract_pl:

Synonimem sukcesu gospodarki regionu stała się koncepcja klastrów gospodarczych, które są skutecznym sposobem poszukiwania efektów synergii wynikających ze współpracy poszczególnych podmiotów wchodzących w ich skład. Perspektywa potencjalnych korzyści płynących z funkcjonowania gron dla przedsiębiorstw oraz regionów zachęca ich potencjalnych uczestników do zaangażowania się w powstawanie i rozwój struktur klastrowych. Taki świadomy, zorganizowany wysiłek kluczowych graczy klastra, skierowany na poprawę jego konkurencyjności, określany jest mianem inicjatywy klastrowej. ; Celem artykułu jest analiza stanu i perspektyw rozwoju lubuskiej inicjatywy klastrowej "Lubuski Szlak Wina i Miodu". W artykule omówione zostały teoretyczne zagadnienia związane z problematyką klastrów i inicjatyw klastrowych. W dalszej części artykułu dokonano krótkiej charakterystyki potencjału klastrowego województwa lubuskiego ze szczególnym uwzględnieniem branży winiarskiej. W trzeciej części artykułu przedstawiono wyniki przeprowadzonych badań empirycznych. Następnie w nawiązaniu do omówionych badań, przedstawiono wnioski i rekomendacje w zakresie najlepszych sposobów wspierania rozwoju branży winiarskiej oraz opisywanej inicjatywy klastrowej.

Abstract:

The concept of economic clusters, which are an effective way of seeking synergy effects resulting from cooperation of individual entities, became a synonym for the success of the economy of the region. The prospect of potential benefits for enterprises and regions, resulting from functioning of the bunches, encourages their potential participants to engage in creation and development of cluster structures. Such deliberate and organized effort of crucial players of the cluster, aimed at improvement in its competitiveness, is defined as a cluster initiative. ; The aim of this article is to analyse the state and the development prospects of the Lubusz cluster initiative "The Lubusz Wine and Honey Route". It is in the article that the theoretical issues associated with problems of clusters and cluster initiatives were discussed. It is later in this article that a brief characterization of the cluster potential of the Lubusz Voivodeship with particular emphasis on the wine industry was carried out. It is in the third part of the article that the findings of empirical research carried out were presented. Next, further to the discussed research, the conclusions and recommendations were presented for the best ways of supporting the development of the wine industry as well as the described cluster initiative.

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:51024

DOI:

10.2478/v10286-012-0063-z

Pages:

155-174

Source:

Management, vol. 16, no 2 (2012)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Object collections:

Last modified:

Jun 10, 2021

In our library since:

Mar 7, 2019

Number of object content hits:

46

All available object's versions:

https://dlibra.bu.uz.zgora.pl/publication/59434

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information