Object structure

Creator:

Malinowski, Mariusz

Contributor:

Moczulska, Marta - red. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Adamczyk, Janusz- red. ; Skalik, Jan - red.

Title:

The interdependence of the regional environment state with the level of enterprise development = Współzależność stanu otoczenia regionalnego z poziomem rozwoju przedsiębiorstw

Group publication title:

Management, Vol. 16 (2012)

Subject and Keywords:

otoczenie przedsiębiorstwa ; otoczenie regionalne ; rozwój przedsiębiorstw ; enterprise environment ; regional environment ; development of enterprises

Abstract_pl:

Celem artykułu jest określenie wpływu otoczenia regionalnego na rozwój przedsiębiorstw w poszczególnych województwach. W pierwszej części artykułu scharakteryzowano otoczenie regionalne oraz przedstawiono je jako czynnik rozwoju przedsiębiorstw. W części drugiej, na podstawie danych statystycznych zbadano zależności pomiędzy stanem otoczenia regionalnego i rozwojem przedsiębiorstw w poszczególnych województwach w latach 2006-2010.

Abstract:

The purpose of this article is to determine to what extent the state of the regional environment, influences the development of companies located in different regions. In the first part, the paper characterizes the regional environment and presents it as a factor in the development of enterprises. In the second part, based on statistical data, the relationship between the development of regional environment and the enterprise development in individual voivodeships in 2006-2010 was examined.

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Date:

2012

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.2478/v10286-012-0062-0

Pages:

141-154

Source:

Management, vol. 16, no 2 (2012)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego