Object structure

Creator:

Stankiewicz, Janina ; Moczulska, Marta

Contributor:

Moczulska, Marta - red. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Adamczyk, Janusz- red. ; Skalik, Jan - red.

Title:

Cultural conditioning of employees' engagement = Kulturowe uwarunkowania zaangażowania pracowników

Group publication title:

Management, Vol. 16 (2012)

Subject and Keywords:

zaangażowanie pracowników ; kultura ; uwarunkowania kulturowe ; employee engagement ; culture ; cultural determinants

Abstract_pl:

W artykule zaprezentowano zagadnienie zaangażowania pracowników. Wiedząc, że wartości są podstawą zaangażowania pracowników założono, że może być ono inne w przedsiębiorstwach funkcjonujących w odmiennych kulturach. Uwzglęgniając model kultury G. Hofstede oraz H. Schwartza oraz czynniki mające wpływ na zaangażowanie dokonano analizy uwarunkowań kulturowych zaangażowania.

Abstract:

The article presents the problem of employees' engagement. Being aware that values are the basis of employees' engagement it was assumed that it could be different in enterprises operating in diverse cultures. Taking the models of culture by G. Hofstede and H. Schwarz into consideration as well as factors influencing engagement the analysis of cultural conditioning of engagement was conducted.

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Date:

2012

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.2478/v10286-012-0057-x

Pages:

72-86

Source:

Management, vol. 16, no 2 (2012)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego