Object structure

Creator:

Sułkowski, Łukasz

Contributor:

Moczulska, Marta - red. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Adamczyk, Janusz- red. ; Skalik, Jan - red.

Title:

Elements of Organizational Culture - theoretical and methodological problems = Elementy kultury organizacyjnej - problemy teoretyczne i metodologiczne

Group publication title:

Management, Vol. 16 (2012)

Subject and Keywords:

kultura organizacyjna ; elementy kultury organizacyjnej ; modele kultury organizacyjnej ; organizational culture ; organizational culture elements ; models of organizational culture

Abstract_pl:

Celem artykułu jest zatem analiza różnych elementów kultury organizacyjnych, które przewijają się w różnych koncepcjach kultury. Jest to problem istotny z punktu widzenia teorii i praktyki zarządzania organizacjami ponieważ, to właśnie poprzez badania i kształtowanie składników kultury można nią zarządzać, lub chociażby wywierać na nią wpływ. W artykule poddano analizie zróżnicowane elementy kultury organizacyjnej, które mogą być identyfikowane w badaniach empirycznych. Wyróżniono 13 różnych rodzajów składników kulturowych, począwszy od wartości, aż do subkultur organizacyjnych.

Abstract:

The purpose of this article is therefore the analysis of the various elements of organizational culture that are present in different concepts of culture. This is an important problem from the point of view of theory and practice of managing organizations because it is through research and development that culture can be managed, or at least influenced. The article analyzes different elements of organizational culture that can be identified in empirical research. 13 different types of cultural components were identified, ranging from values to organizational subcultures.

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Date:

2012

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.2478/v10286-012-0056-y

Pages:

63-71

Source:

Management, vol. 16, no 2 (2012)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego