Object

Title: The application of organizational restructuring in enterprise strategic management process = Zastosowanie restrukturyzacji organizacyjnej w procesie zarządzania strategicznego przedsiębiorstwa

Creator:

Kłosowski, Sławomir

Date:

2012

Resource Type:

artykuł

Contributor:

Moczulska, Marta - red. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Adamczyk, Janusz- red. ; Skalik, Jan - red.

Group publication title:

Management, Vol. 16 (2012)

Abstract_pl:

Celem artykułu było przedstawienie koncepcji restrukturyzacji organizacyjnej przedsiębiorstwa, jej zastosowania w procesie zarządzania strategicznego. Przedstawiona została restrukturyzacja przedsiębiorstwa, jej typologia, obszary zastosowań w organizacjach, ze szczególnym uwzględnieniem restrukturyzacji organizacyjnej. Koncepcja restrukturyzacji organizacyjnej składa się z sześciu głównych etapów. ; Jest to identyfikacja potrzeby wprowadzenia restrukturyzacji organizacyjnej, diagnoza strategiczna przedsiębiorstwa, analiza zewnętrznych i wewnętrznych determinant, przygotowanie programu restrukturyzacji organizacyjnej, wdrożenie programu restrukturyzacji organizacyjnej i kontrola programu restrukturyzacji organizacyjnej. Model oceny sprawności restrukturyzacji organizacyjnej koncentruje się na trzech głównych miarach, które dotyczą jakości usług lub produktów (miernik jakościowy), poziomu kosztów (miernik ilościowy) i poziomu kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, rozumianego jako kapitału ludzkiego, kapitału organizacyjnego i kapitału klienta (miernik jakościowo-ilościowy). ; Zmiany otoczenia, jego niestabilność, potrzeba ciągłego rozwoju przedsiębiorstwa jest powodem konieczności przeprowadzenia dalszych, bardziej szczegółowych badań w zakresie restrukturyzacji organizacyjnej, ponieważ może być ona zawsze używana jako skuteczna odpowiedź na zewnętrzną lub wewnętrzną sytuację kryzysową.

Abstract:

The aim of the paper was to present the concept of enterprise organizational restructuring process, its application in strategic management process. There was presented enterprise restructuring, its typology, areas of application in organizations with concentration on organizational restructuring process. The concept of enterprise organizational restructuring process consists of 6 main steps. ; Those are: identification of need of organizational restructuring, enterprise strategic diagnosis, analysis of external and internal determinants, preparation of organizational restructuring programme, implementation of organizational restructuring programme and control of organizational restructuring programme. The assessment model of organizational restructuring efficiency focuses on three main measurements, that is quality of services or products ((ualitative factor), level of costs (quantitative factor) and level of intellectual capital, that is human capital, organisational capital and client capital (qualitative and qualitative factor). ; Changing environment, its instability, the need of continuous companies' internal development is a reason for further, more detailed study and research of organizational restructuring, which may be always used as a appropriate response to external or internal crisis situation.

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:51016

DOI:

10.2478/v10286-012-0055-z

Pages:

54-62

Source:

Management, vol. 16, no 2 (2012)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information