Object

Title: Zróżnicowanie przestrzenne działalności pozarolniczej i poziomu rozwoju ekonomicznego na obszarach wiejskich województwa kujawsko-pomorskiego = Spatial differentiation non-agricultural activity and economic development level of rural areas of kujawsko-pomorskie voivodship

Creator:

Piotrowska, Elżbieta

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Contributor:

Greinert, Andrzej - red.

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 48 (2017)

Abstract_pl:

Działalność pozarolnicza jest głównym czynnikiem rozwoju systemów społeczno-gospodarczych, w tym obszarów wiejskich. W pracy przedstawiono charakterystykę i analizę zróżnicowania przestrzennego zasobów podstawowych i działalności pozarolniczej oraz podjęto próbę oceny poziomu rozwoju ekonomicznego obszarów wiejskich w województwie kujawsko-pomorskim z zastosowaniem dwóch metod: szacunku wartości dodanej brutto wytworzonej przez badane systemy społeczno-gospodarcze oraz wielkości dochodów własnych budżetów gmin osiąganych z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i osób fizycznych. Stwierdzono, że najwyższym stopniem rozwoju charakteryzują się wiejskie obszary podmiejskie położone w sąsiedztwie miast największych (Bydgoszczy i Torunia) i silnych ekonomicznie.

Abstract:

Non-agricultural activity is the main economic development factor of socio-economic systems including rural areas. Characteristics, analysis, spatial differentiation of basic resources and non-agricultural activity have been presented. Moreover, an attempt was made to evaluate the economic development level of rural areas of the kujawsko-pomorskie voivodship with the use of 2 methods, among others evaluation of the gross value added. The highest development is characteristic for suburban rural areas situated in the neighbourhood of the biggest cities which are economically strong like Bydgoszcz and Torun.

Description:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 48 ukazał się jako 168 serii głównej

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:50998

Pages:

90-101

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 48

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information