Object structure

Creator:

Tokarska-Osyczka, Agnieszka ; Osyczka, Dominik

Contributor:

Greinert, Andrzej - red.

Title:

Parki kieszonkowe - trend w kształtowaniu przestrzeni miejskiej = Pocket parks - the trend in creating the urban space

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 48 (2017)

Subject and Keywords:

parki kieszonkowe ; tereny zieleni miejskiej ; zieleń miejska ; małe przestrzenie ; mini parki ; pocket park ; urban green areas ; urban greenery ; small spaces ; mini-parks

Abstract_pl:

Parki kieszonkowe są odpowiedzią na współczesne potrzeby mieszkańców miast. Główną ich ideą jest wykorzystanie nawet najmniejszych przestrzeni na zieleń, a odpowiednio zaprojektowane spełniają różnorodne funkcje. W artykule omówiono przykłady takich mini parków ze świata i Polski, skupiając się na najważniejszych faktach dotyczących tych założeń. Wskazano, że różnią się one między sobą wielkością, funkcją, doborem gatunkowym oraz wyposażeniem.

Abstract:

Pocket parks are a response to the current needs of urban residents. The main idea is to use even the smallest space for the green areas and if they are appropriately designed they can fulfill various functions. The article discusses the examples of such mini parks in the world and Poland, focusing on the most important facts about these parks. The paper indicated that they differ among themselves in size, function, selection of species and equipment.

Description:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 48 ukazał się jako 168 serii głównej

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

83-89

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 48

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego