Object structure

Creator:

Rosada, Janusz ; Przewocka, Marta

Contributor:

Greinert, Andrzej - red.

Title:

Ocena kondycji upraw rolniczych objętych emisjami przemysłu hutniczego = Assessment of agricultural crops condition covered by emissions of metallurgy industry

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 48 (2017)

Subject and Keywords:

uprawa rolnicza ; czynniki abiotyczne ; przemysł hutniczy ; agricultural crops ; abiotic factors ; metallurgy industry

Abstract_pl:

Celem badań było rozpoznanie objawów chorobowych roślin, pochodzących zarówno z terenów uprzemysłowionych, objętych emisjami gazowymi i pyłowymi z Huty Miedzi GŁOGÓW, jak i z obszarów nie dotkniętych antropopresją (Lasocice koło Leszna, Uścikowo koło Obornik Wlkp., Barcinek koło Biskupic Wlkp.). Starano się ustalić, czy obserwowane na roślinach zmiany są rezultatem chorób nieinfekcyjnych. ; Pojawienie się takich chorób może być efektem bezpośredniego oddziaływania czynników antropogenicznych na rośliny, rezultatem niedoboru lub nadmiaru składników pokarmowych zawartych w glebie. Przeprowadzone badania pozwoliły określić rolę czynników abiotycznych będących przyczyną wystąpienia wspomnianych chorób w kontrolowanych uprawach.

Abstract:

The aim of conducted studies was to identify atypical diseases symptoms occurring in agricultural crops located in the area affected by industry (agricultural area covered by gas and dust emissions from Copper Smelter GŁOGÓW), as well as in crops grown on areas not influenced by antropopression (Lasocice near Leszno, Uścikowo near Oborniki Wlkp., Barcinek near Biskupice Wlkp.). ; Efforts have been made to determine whether changes observed in plants are a result of non-infectious diseases. Occurrence of such diseases may be the outcome of direct anthropogenic factors impact on the plants, or the result of deficiency or excess of nutrients contained in soils. The research helped to determine the role of abiotic factors causing these diseases in controlled crops.

Description:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 48 ukazał się jako 168 serii głównej

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

55-68

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 48

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego