Object

Title: Wykorzystanie sprzętu geodezyjnego w działaniach ratowniczych Państwowej Straży Pożarnej = The application of surveying equipment in the rescue operations of State Fire Service

Creator:

Derezińska, Agnieszka

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Contributor:

Greinert, Andrzej - red.

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 48 (2017)

Abstract_pl:

W artykule przedstawiono zastosowanie sprzętu geodezyjnego w pracach ratowniczych Państwowej Straży Pożarnej. Rola geodezji nabiera coraz większego znaczenia w ich działaniach, dlatego też coraz bardziej interesuje się ona wykorzystaniem technik geodezyjnych, które zostały poniżej omówione w kontekście różnego rodzaju zdarzeń. Pokazano wykorzystanie teodolitu, tachimetru oraz tachimetru skanującego podczas rzeczywistych wypadków jak również w czasie ćwiczeń i pomiarów przeprowadzonych w trakcie zdarzeń zasymulowanych.

Abstract:

The article describes the use of surveying equipment in the rescue work of the State Fire Service. The role of geodesy is becoming increasingly important in their operations, which is why they are more and more interested in the application of surveying techniques discussed below in the context of the various types of events. The use of a theodolite, a total station and a scanstation is shown during real accidents as well as during exercises and measurements taken in the simulated events.

Description:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 48 ukazał się jako 168 serii głównej

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:50990

Pages:

5-16

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 48

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information