Object structure

Creator:

Idzikowska, Magdalena

Contributor:

Sztyber, Radosław - red. nacz.

Title:

"Żeby mama sobie poszła i już nigdy nie wróciła". Wizerunek rodziny i rodzicielstwa w prasie (na materiale "Wysokich Obcasów") = "Wishing mom would go away and never come back". An image of a family and parenting in the press (based on materials from "The High Heels" ["Wysokie Obcasy"])

Group publication title:

Filologia Polska, z. 3

Subject and Keywords:

rodzina ; media ; wizerunek ; "Wysokie Obcasy" ; family ; "The High Heels"

Abstract_pl:

Artykuł koncentruje się na ukazaniu niestereotypowych ról rodzicielskich w prasie. Odbiegają one od utrwalonego w języku wyobrażenia matki i ojca. Obraz wyłoniony na podstawie analizy językowej tekstów publikowanych w "Wysokich Obcasach" rejestruje rodzinę i rodzicielstwo z perspektywy dorosłego dziecka lub matki (ojca), rzadziej także eksperta. Podstawę materiałową artykułu stanowią różnogatunkowe teksty prasowe dotyczące rodziny (listy do redakcji, artykuły, rozmowy, reportaże, felietony) zamieszczone w wzmiankowanym magazynie.

Abstract:

The article focuses on presenting the unstereotypical parenting roles in the press. These roles differentiate from the images of mother and father established in the language. The image emerging from the linguistic analysis of the texts published in "The High Heels records the family and parenting from the perspective of an adult child or mother (father), less often an expert. The analysed material consists the following written forms - various genres of journalistic texts about the family (letters to the editorial office, articles, conversations, reportages, feuilletons) published in the mentioned magazine.

Publisher:

Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Filologii Polskiej

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

197-212

Source:

Filologia Polska. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, z. 3

Language:

pol

License CC BY-NC-ND 4.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego