Object structure

Creator:

Gorzelana, Joanna

Contributor:

Sztyber, Radosław - red. nacz.

Title:

Cytaty biblijne w oświeceniowym czasopiśmie "Monitor" = Biblical quotes in "Monitor", the Enlightenment magazine

Group publication title:

Filologia Polska, z. 3

Subject and Keywords:

oświecenie - literatura ; Biblia ; cytat ; "Monitor" - czasopismo ; Enlightenment ; Bible ; quote

Abstract_pl:

Celem artykułu jest przedstawienie tego, jak funkcjonowały cytaty biblijne w czasopiśmie "Monitor" w pierwszym dziesięcioleciu jego ukazywania się (1765-1774). Zjawisko jest interesujące, gdyż epoka oświecenia powszechnie kojarzona jest z odchodzeniem od Kościoła i walką z religią. Najdłużej ukazujący się periodyk z tych czasów zawiera cytaty z Pisma Świętego (zarówno w wersji łacińskiej, jak i polskiej). Przytaczane są one najczęściej w funkcji ostatecznego argumentu. Świadczy to o tym, że w oświeceniu dla redaktorów i czytelników "Monitora" Biblia była niepodważalnym autorytetem.

Abstract:

The purpose of this article is to present the functioning of the quotes from the Bible in the "Monitor" magazine in the first decade of its publishing (1765-1774). The phenomenon is interesting because the era of the Enlightenment is commonly associated with the move away from the Church and the fight against religion. However, the longest appearing periodical contains quotations from the Bible (both in Latin and Polish). They are most often cited as the final argument. This shows that the Bible was the indisputable authority for the editors and readers of "Monitor" in the Enlightenment.

Publisher:

Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Filologii Polskiej

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

171-184

Source:

Filologia Polska. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, z. 3

Language:

pol

License CC BY-NC-ND 4.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego