Obiekt

Tytuł: Publicystyka przebrana za literaturę = Journalism disguised as literature

Autor:

Musiał, Jan

Data wydania:

2017

Typ zasobu:

artykuł

Współtwórca:

Sztyber, Radosław - red. nacz.

Tytuł publikacji grupowej:

Filologia Polska, z. 3

Streszczenie:

Autor analizuje twórczość prozatorską współczesnych - z początku obecnego wieku - publicystów polskich (Andrzeja Horubały, Cezarego Michalskiego, Grzegorza Miecugowa, Bronisława Wildsteina i Rafała Ziemkiewicza), pytając, o ile jest ona przedłużeniem ich przekonań, kompleksów czy tylko technik publicystycznych. Odwołuje się do Ansgara Nunninga, analizującego współcześnie zadania literaturoznawstwa wobec zjawiska generowania światopoglądów przez prozatorskie gatunki literackie i odwrotnie ? oddziaływania literackich "sposobów tworzenia świata" ("ways of worldmaking") na rzeczywistość pozaliteracką. ; Prowadzi go to do podobnych, wcześniejszych intuicji badawczych Romana Ingardena (intencjonalność literatury) czy Paula Ricoeure'a (koła mimesis) i w konsekwencji do zauważalnego właśnie dzisiaj znoszenia różnic między literaturą a publicystyką. Konstatuje ? znów za Nunningiem - "reintegracyjny dyskurs" tak rozumianej literatury i jej kontekstu kulturowego, pozostawiając ocenę tego zjawiska przyszłym badaczom.

Abstract:

The author analyses prose works of contemporary - from the beginning of this century - Polish columnists (Andrzej Horubała, Cezary Michalski, Grzegorz Miecugow, Bronisław Wildstein, and Rafał Ziemkiewicz). He wonders whether their works are reflecting the authors' beliefs, inhibi tions, or only their journalistic techniques. The author refers to the example of Ansgar Nunning, who analyses the tasks of literary studies, as confronted with the phenomenon of shaping world views by prose literary genres, and the other way round - the influence that literary "ways of world making" has on non-literary reality. ; This leads him to earlier research intuitive faculties of Roman Ingarden (intuitiveness of literature), or Paulo Ricoeur ("circle of mimesis") and consequently to the differences between literature and journalism, which are becoming more and more visible nowadays. The author notes, again referring to Nunning, "reintegration discourse" of this kind of literature and its cultural context, leaving the evaluation of this phenomenon to the future researchers.

Wydawca:

Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Filologii Polskiej

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:zbc.uz.zgora.pl:50958

Strony:

153-168

Źródło:

Filologia Polska. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, z. 3

Jezyk:

pol

Licencja CC BY-NC-ND 4.0:

kliknij tutaj, żeby przejść

Prawa do dysponowania publikacją:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2022-06-06

Data dodania obiektu:

2019-02-14

Liczba wyświetleń treści obiektu:

48

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://dlibra.bu.uz.zgora.pl/publication/59367

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji