Object structure

Creator:

Wojciechowska, Anna

Contributor:

Sztyber, Radosław - red. nacz.

Title:

Wisława Szymborska w roli redaktora "Poczty literackiej". Obraz nadawcy = Wisława Szymborska as an editor of "Literary Post" ["Poczta literacka"] columns. The view of the addresser

Group publication title:

Filologia Polska, z. 3

Subject and Keywords:

Szymborska, Wisława (1923-2012) ; "Życie Literackie" (czasopismo) ; nadawca ; addresser

Abstract_pl:

Przedmiotem badań są wypowiedzi Wisławy Szymborskiej publikowane w tygodniku "Życie Literackie". Na łamach czasopisma w latach 1960-1968 przyszła noblistka współprowadziła rubrykę "Poczta literacka", w której oceniała próby pisarskie nadsyłane przez czytelników w listach do redakcji. Sporządzając odpowiedzi na listy do redakcji, zachowywała anonimowość i posługiwała się głównie polisemiczną formą "my". Analiza sposobów uobecniania się podmiotu mówiącego w badanych tekstach pomaga odtworzyć obraz ich nadawcy. Część materiałową artykułu poprzedza krotka charakterystyka rubryki "Poczta literacka" oraz omawianego gatunku dziennikarskiego.

Abstract:

The aim of the paper is to examine Wisława Szymborska's texts published in a weekly "Literary Life" ["Życie Literackie"]. From 1960 to 1968 a future Nobel Prize in Literature Laureate was a co-editor of a column called "Literary Post". Szymborska evaluated readers' literary attempts sent in the letters to the editor. She replied to the letters anonymously, by means of a polysemic form "we". The analysis of the ways the speaker's presence is revealed in the texts helps to reconstruct the view of the addresser. The empirical part of the paper is preceded with a short description of the column in question as well as the press genre under study.

Publisher:

Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Filologii Polskiej

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

141-152

Source:

Filologia Polska. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, z. 3

Language:

pol

License CC BY-NC-ND 4.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego