Object structure

Creator:

Radzijewska, Wioletta

Contributor:

Sztyber, Radosław - red. nacz.

Title:

"Fantastyka" (bibliografia zawartości) = "Fantasy" ["Fantastyka"] (the content's bibliography)

Group publication title:

Filologia Polska, z. 3

Subject and Keywords:

"Fantastyka" ; czasopismo polskie ; fantastyka ; bibliografia ; fantasy ; bibliography

Abstract_pl:

Czasopismo "Fantastyka" ukazywało się w latach 1982-1990, w 1990 roku zostało przemianowane na "Nową Fantastykę" i jest w dalszym ciągu kontynuacją pierwowzoru. "Fantastyka" to chyba najpopularniejszy polski miesięcznik poświęcony literaturze fantastycznej oraz "science fiction". Było to pierwsze pismo o takiej tematyce w kraju, a nawet w całym bloku wschodnim, dzięki czemu bardzo szybko zyskało fanów. Pierwszym redaktorem naczelnym był Adam Hollanek, obecnie funkcję tę pełni Jakub Winiarski. "Fantastyka" promowała gatunek "fantasy". ; Miesięcznik publikował opowiadania, a nawet całe powieści zarówno polskich, jak i zagranicznych twórców. Można tam było znaleźć również felietony i artykuły o tematyce popularnonaukowej. Czasopismo to już od pierwszych numerów zyskało ogromną popularność. W roku 1990, kiedy zmienił się wydawca (a w ślad za tym tytuł), pismo przeszło znaczną metamorfozę, zmieniono format, zwiększono liczbę stron, urósł dział publicystyczny. W roku 2003 przybyło też barw. W "Fantastyce" swoją karierę literacką rozpoczynał Andrzej Sapkowski, opowiadanie "Wiedźmin" ukazało się w numerze 12 z 1986 roku. W roku 2007 z okazji 25-lecia pisma, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ? Michał Ujazdowski ? uhonorował czasopismo srebrnym medalem "Gloria Artis". Współpracownicy "Nowej Fantastyki" również zostali wyróżnieni.

Abstract:

The magazine "Fantasy" was published in the years of 1982-1990, in 1990 it was renamed into "New Fantasy" ["Nowa Fantastyka"] and became a continuation of the original one. "Fantasy" seems to be the most popular Polish monthly periodical dedicated to fantasy and science fiction literature. It was the first journal concentrating on such themes in Poland, and even in the whole eastern Europe, therefore it gained fans very quickly after its debut. The first editor in chief was Adam Hollanek, now ? Jakub Winiarski. ; "Fantasy" popularized fantasy genre. The monthly's issues brought stories, various writings or even entire novels both by Polish and foreign authors. Some articles on popular science could have been found there, too. The magazine has reached high popularity since the first number was printed. In 1990, when the publisher was changed and the name of the magazine was altered (as mentioned above), the periodical's overview got a considerable metamorphosis ? format, number of pages, and news section have been extended. Since 2003 more colourful pages have been added. Andrzej Sapkowski started his literary career here ? "The Witcher" ["Wiedźmin"] story appeared in 1986 (nr. 12). On the occasion of the 25th anniversary of the magazine activity (2007) the Minister of Culture and National Heritage ? Michał Ujazdowski ? awarded the editorial board with "Gloria Artis" silver medal. Collaborators of "New Fantasy" were honored as well.

Publisher:

Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Filologii Polskiej

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

89-128

Source:

Filologia Polska. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, z. 3

Language:

pol

License CC BY-NC-ND 4.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego