Object structure

Creator:

Wielgus, Stanisław (1939- )

Contributor:

Pasterniak, Wojciech (1935-2018 ) - red.

Title:

O micie "ciemnego" średniowiecza i "światłej" nowożytności polemicznie

Group publication title:

Dydaktyka Literatury, 17

Subject and Keywords:

dydaktyka literatury

Abstract_pl:

Okresy historyczne następują jeden po drugim, lecz nie unicestwiają się. Każdy z nich dziedziczy coś po tych, co go poprzedziły, a żaden nie burzy wszystkich osiągnięć poprzedników. Czasy nowożytne zajęły miejsce średniowiecza, lecz nie zepchnęły go w nicość. Między tymi epokami nie było przerwy w łączności. Można raczej mówić o zmianie perspektywy, o odwróceniu skali wartości, same jednak składniki niewiele się zmieniają. ; Te same są mniej więcej granice polityczne, języki narodowe, te same absolutyzmy władcówtu i ówdzie mniej lub więcej złagodzone - wskutek oporu poddanych. Nie zmienia sięgospodarka, handel. Te same rodzaje literackie, ta sama technika malarstwa olejnego, uniwersytety, kierownicza rola papiestwa, pomocnicza zakonów, chrystianizm. Dzieła, sztuka, pojęcia, idee, społeczności - wykute i stworzone w średniowieczu, przetrwały do dziś i nic nie zapowiada ich zmierzchu (L. Génicot, Powstaje nowy świat, Warszawa 1964, s. 259).

Publisher:

Zielona Góra: Wyższa Szkoła Pedagogiczna

Date:

1997

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

5-33

Source:

Dydaktyka Literatury, tom 17

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego