Object structure

Contributor:

Tureczek, Marceli - fot.

Title:

Maszków (kościół filialny) - dzwon (datowanie 1733)

Subject and Keywords:

Maszków ; Sulęcin (powiat) ; dzwon ; dzwon spiżowy ; inskrypcja ; majuskuła ; kapitała

Description:

Dzwon spiżowy. Średnica: 70 cm. Wysokość: 56 cm, wys. korony 14 cm. Wieża kościelna. Zawieszony na drewnianym jarzmie. Korona z sześciu kabłąków, na kabłąkach maszkarony. Na czapie dwa półwałki. ; W górnej części płaszcza ujęty w perełkowanie ornament roślinny, poniżej przylegle, zamknięta półwałkami inskrypcja (A). Niżej również przylegle ornament roślinny zamknięty półwałkami oraz ornament frędzlowy. Na płaszczu herb von Waldow oraz inskrypcja fundacyjna (B). W dolnej części płaszcza trzy półwałki, gdzie środkowy zgrubiony. Język niemiecki, łaciński. Wysokość liter: 2,5 cm, kapitała, majuskuła humanistyczna. ; Dzwon z Maszkowa cechuje się interesującą warstwą dekoracyjną a w postaci antropomorficznych maszkaronów oraz elementem heraldycznym. Odlew wykonany przez dobrze znanych odlewników z Berlina i Szczecina. F. Wollf, podając informacje o tym dzwonie wymienia tylko berlińskiego odlewnika 1).

Inscription:

(A) * GOS MICH CHRISTIAN HEINTCE VON BERLIN VND JOHANN MAYER AVS STETTIN a) (B) H(ERR) H. W. V(ON) WALDAW / ANNO 1733 (Tłum. (A): Odlał mnie Christian Hintze z Berlina i Johann Meyer ze Szczecina. (B): Pan (?) Waldow w roku 1733)

Comment:

a) Kubach podaje jedynie informacje na podstawie inskrypcji, zmieniając jej sens w przypadku miejsca odlewu. W oryginale znajduje się informacja: "von Berlin" - z Berlina, Kubach podaje: "in Berlin" - w Berlinie. ; 1) Por. F. Wolff 1920, s. 127; M. Tureczek 2015, s. 107, 120. ; Kubach, s. 150.

Date:

datowanie - 1733

Resource Type:

dzwon

Format:

djvu

Language:

ger ; lat

Rights:

Tureczek, Marceli ; Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego