Object structure

Contributor:

Tureczek, Marceli - fot.

Title:

Koryta (kościół filialny) - dzwon (datowanie 1714)

Subject and Keywords:

Koryta ; Sulęcin (powiat) ; dzwon ; dzwon spiżowy ; inskrypcja ; majuskuła

Description:

Dzwon spiżowy. Średnica: 70 cm. Na płaszczu, w bliżej nieokreślonym miejscu, inskrypcje (A i B). Język niemiecki, majuskuła humanistyczna? ; Tekst wg Kubacha ; Christian Ludwik, najmłodszy syn Wielkiego Elektora zapisał się dziejach dóbr łagowskich między innymi jako fundator nowego kościoła w Łagowie. Był także mecenasem licznych fundacji sprzętów ruchomych w dobrach łagowskich. ; Zaginiony dzwon z Koryt pozostaje interesującym źródłem do dziejów miejscowości. Instrument został odlany przez dobrze rozpoznanego odlewnika z Frankfurtu nad Odrą i jak wynika z odpisu inskrypcji z Krosna Odrzańskiego - Johanna Jakoba Schramma, który pozostawił po sobie szereg obecnie zaginionych oraz zachowanych przykładów odlewów. ; Problemem pozostaje jednak drugie imię odlewnika Jakob. W tym bowiem okresie dobrze znanym odlewnikiem frankfurckim był Johann Friedrich Schramm, którego przytacza również F. Wolff. Stąd w odpisie Kubacha bądź zawarty jest błąd, bądź chodzi o bliżej nieznanego odlewnika o tym nazwisku. Wolff wymienia w Korytach obok dzwonu opisanego wyżej, również instrument autorstwa Franciszka Voillarda z 1652 roku. ; Dzwon ten opisuje również H. E. Kubach podając datę roczną zgodną z Wolffem oraz typowe inicjały odlewnika, ponadto opis dekoracji, gdzie miała się znajdować Matka Boska z Dzieciątkiem, co pozostaje typowym i dobrze rozpoznanym motywem na dzwonach Voillarda 1).

Inscription:

(A) CHRISTIANN LUDEWIG PRINTZ IN PREUSSE(N) UND MARGGRAFF ZU BRANDENB(URG). REGIERENDER COMMENDATOR ZU LAGO(W). MANUEL NICOLAI DANKER GUSTITIARIG. JOHANN GORGE HINDERSIN AMBTMAN. FRIDERICUS EGER PAST(OR) CORITTEN. FRIDERICH KNOSPE LEHNSCHULTZE, MARTIN BRIX, CHRISTOF KNISPEL, KIRCH VATTER (B) JOHANN JACOB SCHRAMM IN CROSSEN 1714 (Tłum. (A): Christian Ludwig książę Pruski i margrabia brandenburski, zarządzajacy komandor w Łagowie. Manuel Nikolai Danker Gustitiarig (?). Johann Georg Hindersin urzędnik. Fridericus Eger - pastor w Korytach. Friderich Knospe wolny sołtys, Martin Brix, Christof Knispel - starsi koscioła. (B): Johann Jakob Schramm w Krośnie (Odrzańskim odlał w) 1714 (roku))

Comment:

1) F. Wolff 1920, s. 126-127; Por. M. Tureczek 2015, s. 108 i in. ; Kubach, s. 107.

Date:

datowanie - 1714

Resource Type:

dzwon

Format:

djvu

Language:

ger

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego ; Tureczek, Marceli