Object structure

Contributor:

Tureczek, Marceli - fot.

Title:

Malutków (poligon) - dzwon (datowanie 1691)

Subject and Keywords:

Malutków ; Sulęcin (powiat) ; dzwon ; dzwon spiżowy ; inskrypcja ; majuskuła

Description:

Dzwon spiżowy. Średnica: 65 cm. Wieża kościelna. W bliżej nieokreślonym miejscu inskrypcja. Język niemiecki, łaciński, majuskuła humanistyczna? ; Tekst wg Kubacha ; Według Kubacha, obiekt zarekwirowany na cele wojenne w 1918 roku, co potwierdza katalog F. Wolffa z 1920 roku. Podczas tej rekwizycji pozostawiono dzwon nowszy z 1869 roku. Miejscowość Malutków jest obecnie częścią poligonu w ramach garnizonu Międzyrzecz - Wędrzyn. ; Poligon ten powstał w okresie międzywojennym i wówczas doszło do relokacji licznych obiektów wyposażenia świątyń do tych miejscowości, gdzie przesiedlano mieszkańców wsi. Ludwisarz Martin Heintze I z Berlina (działał również w Spandau i Perlebergu), zalicza się do dobrze rozpoznanych odlewników na terenie historycznej Brandenburgii 1).

Inscription:

SIGISMUNDUS JAHNUS, PFARRER IN PETERSDORF UND MALKENDORF, KIRCHENVORSTEHER VALLENTIN TATE, JAKOB TATE, CHRISTOPH KNOSPE, GOS MICH: MARTIN HEINTZE AUS BERLIN ANNO 1691 (Tłum.: Sigismundus Jahnus, proboszcz w Jemiołowie i Malutkowie, starsi kościoła: Vallentin Tate, Jakob Tate, Christoph Knospe, Odlał mnie Martin Heintze z Berlina w 1691 roku)

Comment:

1) F. Wolff 1920, s. 127, M Tureczek 2015, s. 119. ; Kubach, s. 143.

Date:

datowanie - 1691

Resource Type:

dzwon

Format:

djvu

Language:

ger ; lat

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego ; Tureczek, Marceli