Object structure

Contributor:

Tureczek, Marceli - fot.

Title:

Muszkowo (kościół filialny) - dzwon (datowanie1654)

Subject and Keywords:

Muszkowo ; Sulęcin (powiat) ; dzwon ; dzwon spiżowy ; inskrypcja ; majuskuła

Description:

Dzwon spiżowy. Średnica dolna: 98 cm. W bliżej nieokreślonym miejscu fryz roślinny (motywy owocowe) oraz inskrypcja (A). Język niemiecki, łaciński, majuskuła humanistyczna (?). ; Johann Maurycy von Nassau jako mistrz joannicki w Słońsku zapisał się licznymi fundacjami na rzecz świątyń w dobrach zakonnych. Fundacja dzwonu w 1654 roku związana była najpewniej z budową lub przebudową kolejnej świątyni w miejscowości. Z 1655 roku zachowała się podana przez Kubacha informacja o przebudowie koleby na dzwony. Oprócz informacji dotyczących hrabiego von Nassau, inskrypcja zawiera interesujące dane dotyczące samej osady. Berliński warsztat Jakoba Neuwerta jest dobrze rozpoznanym na terenie Brandenburgii 1). F. Wolff podaje, że dzwon Neuwerta z Muszkowa ma średnicę 100 cm 2). Do dziś zachował się w Muszkowie inny dzwon - Franciszka Voillarda.

Inscription:

Von Gottes Gnaden Johan(n) Mauritz Fürst zu Nassow, Graff zu Katzenelnbogen, Vianden und Dietz, des ritterlichen Johanniter Ordens in der Marck Sachsen, Pommern und Wendland Meister, Chur(fürstlischen) Brandenburg(ischen) Geheimbter Raht und Statthalter des Herzogthumbs Cleve und Graffschafft Marck, Herr zu Beilstein. Anno 1654. Pfar(er) H(err) Johannes Mullerus, die Kirchen Vorsteher Hanns Stezel, George Tisenack. Goss mich Jacob Neuwert zu Berlin (Tłum.: Z łaski Bożej Johann Maurycy ksiażę Nassau, hrabia w Katzenelnbogen, Vianden und Dietz, mistrz rycerskiego zakonu joannitów w Marchii, Saksonii, na Pomorzu i innych krajach. Książęcy brandenburski tajny radca i administrator księstwa Cleve i hrabstwa Marchii, pan w Beilstein, W roku 1654. Proboszcz pan Johannes Muller, starsi kościoła Hans Stezel, Georg Tisenack. Odlał mnie Jacob Neuwert w Berlinie)

Comment:

1) Por. M. Tureczek 2015, s. 107. ; 2) F. Wollf 1920, s. 127. ; Kubach, s. 148.

Date:

datowanie - 1654

Resource Type:

dzwon

Format:

djvu

Language:

ger ; lat

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego ; Tureczek, Marceli