Object structure

Contributor:

Tureczek, Marceli - fot.

Title:

Trzebów (kościół filialny) - dzwon (datowanie 1649)

Subject and Keywords:

Trzebów ; Sulęcin (powiat) ; dzwon ; dzwon spiżowy ; inskrypcja ; majuskuła

Description:

Dzwon spiżowy. Średnica 63 cm. Wysokość: 51 cm, wys. korony 13 cm. Korona z sześciu kabłąków, z kluczem. W górnej części płaszcza trzy półwałki rozdzielające dwa pola. W górnym pojedyncze gwiazdki, w dolnym ornament roślinny. Poniżej cztery półwałki, pomiędzy którymi dwuwersowe pole inskrypcyjne (A). Dalej półwałek, perełkowanie oraz przylegle ornament lambrekinowy. ; Na płaszczu dekoracja z przedstawieniem Golgoty oraz dwie główki putto. Pod jedną plakieta odautorska, pod drugą inicjały (B), z przylegającymi doń gwiazdkami. W dolnej części płaszcza cztery półwałki, drugi od góry zgrubiony. Na krawędzi wieńca półwałek. Język niemiecki, łaciński. Wysokość liter: 1,5 - 2 cm, majuskuła humanistyczna. ; Dzwon jest jednym z bardzo dużej grupy wyrobów odlewnika Franciszka Voillarda znanych na terenie pogranicza polsko-brandenbursko-pomorskiego. Odlew z Trzebowa należy zaliczyć także do wczesnych wyrobów okresu frankfurckiego. Ludwisarz w okresie ok. 1649-1650 uzyskał obywatelstwo miejskie. Sam Voillard, pochodzący z Lotaryngii, początkowo ludwisarz wędrowny, później związany z Frankfurtem nad Odrą, zalicza się do najbardziej znanych odlewników na badanym terenie 2).

Inscription:

(A) SOLI DEO GLORIA 1). GURG DOBBERKOW SCHULTZE / ANDREAS LESCHWITZ MARTIN WERNER KIRCHEN - VATER ANNO 1649 (B) F(RANCISCUS) // V(OILLARD) (Tłum. (A): Bogu niechaj będzie cześć i chwała. Gurg Dobberkow - sołtys, Andreas Leschwitz, Martin Werner starsi kościoła. W roku 1649)

Comment:

1) Tekst wg 1 listu Św. Pawła do Tymoteusza 1,17. ; 2) Więcej na temat tego odlewnika zob. Tureczek 2015, s. 127-128 i in. Tamże starsza literatura. ; Kubach, s. 246.

Date:

datowanie - 1649

Resource Type:

dzwon

Format:

djvu

Language:

ger ; lat

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego ; Tureczek, Marceli