Object structure

Contributor:

Tureczek, Marceli - fot.

Title:

Muszkowo (kościół filialny) - dzwon (datowanie1649)

Subject and Keywords:

Muszkowo ; Sulęcin (powiat) ; dzwon ; dzwon spiżowy ; inskrypcja ; majuskuła

Description:

Dzwon spiżowy. Średnica: 61 cm. Wysokość: 50 cm, wys. korony 12 cm. Korona z sześciu kabłąków, z kluczem. W górnej części płaszcza fryz roślinny ujęty półwałkami. Poniżej dwuwersowa inskrypcja (A) wydzielona czterema półwałkami. W inskrypcji przerywniki w formie dzwonków, gwiazdek i rombów. Dalej przylegle fryz sznurowy, poniżej pas ornamentu, gdzie elementy dekoracji lambrekinowej. ; Na płaszczu plakiety z przedstawieniem Marii Apokaliptycznej i Chrystusa Ukrzyżowanego. W innym miejscu plakieta odautorska, gdzie inskrypcja (B). W dolnej części płaszcza pięć półwałków, z których środkowy zgrubiony. Na krawędzi wieńca dwa półwałki. Język niemiecki i łaciński, wysokość liter: 1,5 cm, majuskuła humanistyczna. ; Dzwon z Muszkowa, dobrze znany w literaturze, zawiera w obrębie inskrypcji nader ciekawą informację dotyczącą jego odlania. Otóż pojawia się w niej dwóch ludwisarzy, spośród których szczególnie dobrze rozpoznanym jest Voillard, który około 1649 roku otrzymał obywatelstwo Frankfurtu nad Odrą. Także obecny w literaturze Georg Schwiegk pozostaje słabo rozpoznanym odlewnikiem związanym z Frankfurtem. Nie jest wykluczone, że tenże działał jako pomocnik Voillarda, co jest sytuacją znaną, chociażby w przypadku dzwonu Voillarda z Zielonej Góry, gdzie również pojawia się identyczna sytuacja, jednak tu występuje inny rzemieślnik - pomocnik 1). ; Sam dzwon z Muszkowa jest bez wątpienia dziełem powstałym w warsztacie Voillarda. Poza inskrypcją sygnującą dzieło, odlew posiada wszelkie cechy warsztatu - przede wszystkim jeśli chodzi o elementy dekoracyjne oraz inskrypcje, także w zakresie modelowania pisma. Należy podkreślić, że dzwon z Muszkowa w 2012 roku był poddawany zabiegom konserwatorskim, jednak po wykonaniu niezbędnych prac zawieszono nieodpowiednie serce - za krótkie, co negatywnie wpływa na pracę instrumentu 2).

Inscription:

(A) * DEFVNCTO * ILORO * PESTEM * FVGO * FESTA * DECORO / * ANNO * 1649 * GEORG * SCHWIEGK * A * * F(VSSA) * * VM) * (B) F(RANCISCVS) // V(OILLARD) (Tłum. (A): Zmarłego opłakuję, zarazy oddalam, święta dekoruję. W roku 1649 odlany przez Georga Schwiegka. (B). Franciscus Voillard)

Comment:

1) Zob. M. Tureczek 2015, s. 123. ; 2) Na temat obu odlewników oraz samego dzwonu zob. M. Tureczek 2015, s. 107, 127, 222, 324-325, 493, 511, 515. ; Kubach, s. 147.

Date:

datowanie - 1649

Resource Type:

dzwon

Format:

djvu

Language:

ger ; lat

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego ; Tureczek, Marceli