Object structure

Contributor:

Tureczek, Marceli - fot.

Title:

Glisno (kościół filialny) - dzwon (datowanie 1615)

Subject and Keywords:

Glisno ; Sulęcin (powiat) ; dzwon ; dzwon spiżowy ; inskrypcja

Description:

Dzwon spiżowy. Średnica: 105 cm. W górnej części płaszcza inskrypcja. Język niemiecki, łaciński. ; Tekst wg Kubacha ; Rodzina von Waldow z linii pomorsko-brandenburskiej posiadała swoje dobra w Lubniewicach od 1463 roku. Pierwszym notowanym źródłowo właścicielem Lubniewic był Hans von Waldow, tenże z nadania elektora Fryderyka II posiadał od 1444 roku władztwo w Peitz na Łużycach. Pod koniec XVII oraz w XVIII wieku wieś stała się własnością rodzin von Marwitz oraz von Troschke. ; Z czasem rodzina von Waldow zyskała dobra w Gliśnie oraz w Muszkowie 1). Mistrz Otto Albrecht (Albert) z Gorzowa Wlkp. - dobrze rozpoznany ludwisarz aktywny na pograniczu brandenbursko-polsko-ślaskim w pierwszej ćwierci XVII wieku, autor kilkudziesięciu znanych dzwonów na tym terenie 2). F. Wolff w swoim katalogu wymienia dzwon mistrza Otto Alberta o średnicy 105 cm, jednak z 1605 roku, wskazując, że został zarekwirowany w czasie I wojny światowej 3).

Inscription:

Bastian von Waldow auf Königswaldow und Gleißen anno 1615. Caspar von Waldow auf Gleißen und Muschten. Heinrich von Waldow auf Gleißen. M(eister) Otto Albers von Lansberg hat mich gegossen (Tłum.: Bastion von Waldow, pan na Lubniewicach i Gliśnie, (w) roku 1615. Caspar von Waldow, pan na Gliśnie i Muszkowie. Heinrich von Waldow, pan na Gliśnie. Mistrz Otto Albers z Gorzowa odlał mnie)

Comment:

1) H. E. Kubach 1960, s. 64. ; 2) M. Tureczek 2015, s. 108-109, tamże literatura. ; 3) F. Wolff 1920, s. 127. ; Kubach, s. 69.

Date:

datowanie - 1615

Resource Type:

dzwon

Format:

djvu

Language:

ger

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego ; Tureczek, Marceli