Object structure

Creator:

Sołtysik, Barbara ; Jankowski, Robert

Contributor:

Kuczyński, Tadeusz - red.

Title:

Problems of collisions between adjacent steel structures under earthquake excitation = Problemy zderzeń pomiędzy sąsiadującymi konstrukcjami stalowymi poddanymi obciążeniom sejsmicznym

Group publication title:

CEER, nr 20 (2016)

Subject and Keywords:

obciążenia sejsmiczne ; konstrukcje stalowe ; analiza numeryczna ; earthquake excitation ; structural pounding ; steel structures ; experimental study ; numerical analysis

Abstract_pl:

Wieloletnie obserwacje oraz badania eksperymentalne i numeryczne potwierdziły związek wielkości dynamicznego obciążenia z odpowiedzią konstrukcji. Wysoki poziom urbanizacji w XXI wieku zmusza inżynierów do projektowania budynków w coraz większym zagęszczeniu. W wyniku niedostatecznej odległości pomiędzy konstrukcjami oraz w związku z różnymi parametrami dynamicznymi obiektów budowlanych, podczas umiarkowanych i silnych trzęsień ziemi dochodzi do zderzeń pomiędzy konstrukcjami, co prowadzi do zmiany ich odpowiedzi. ; Interakcje wynikające z obciążeń sejsmicznych prowadzą do zniszczeń w elementach konstrukcyjnych, ale również mogą skutkować całkowitym zniszczeniem budynku. Zderzenia pomiędzy sąsiadującymi konstrukcjami wynikają głównie z niedostatecznej odległości pomiędzy nimi i równocześnie z różnic w parametrach dynamicznych poszczególnych konstrukcji. Różnice w masach czy sztywnościach powodują przesunięte w fazie drgania, te natomiast doprowadzają do zderzeń. ; Celem niniejszej pracy jest analiza zderzeń pomiędzy modelami trzech stalowych konstrukcji poddanych obciążeniom sejsmicznym. Uzyskane wyniki z badań eksperymentalnych i numerycznych pokazują, iż zderzenia pomiędzy sąsiadującymi konstrukcjami mogą prowadzić do znaczących zmian w ich odpowiedziach. Analizy przeprowadzone w pracy potwierdzają, iż kolizje mogą powodować zarówno zmniejszenie, jak i zwiększenie odpowiedzi konstrukcji.

Abstract:

Nowadays, the high level of urbanization forces the engineers to design closely-separated structures and to take into account many factors influencing their response, including collisions between them due to insufficient separation distance during moderate to strong ground motions. ; Recent observations as well as experimental and numerical investigations have confirmed that interactions between structures may lead to significant damage of structural elements and even to its total collapse. The aim of this paper is to investigate the influence of collisions between three insufficiently separated models of steel structures on structural response under earthquake excitation. The experimental tests as well as numerical analyses have been conducted in the study.

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.1515/ceer-2016-0012

Pages:

147-157

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), No 20

Language:

eng

License CC BY-NC-ND 3.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego