Object

Title: Modernization of urban space with greenery = Modernizacja przestrzeni miejskiej zielenią

Creator:

Sobolewski, Andrzej ; Czajka, Roman

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Contributor:

Kuczyński, Tadeusz - red.

Group publication title:

CEER, nr 20 (2016)

Abstract_pl:

Modernizacja przestrzeni miejskiej zielenią wpisuje się w procesy rewitalizacji i rewaloryzacji zabudowy, które współcześnie stanowią ważną cześć działań projektowych i realizacyjnych na całym świecie. Dostosowanie przestrzeni miejskiej do współczesnych potrzeb, często połączone ze zmianą pierwotnej funkcji jest konieczne dla poprawy jakości tej przestrzeni: użytkowej, technicznej i estetycznej. Gwałtowna urbanizacja świata łączy się z niszczeniem środowiska naturalnego. ; Konieczny jest powrót do natury również w kontekście środowiska miejskiego. Intensywniejsze wykorzystanie zieleni, idei eko architektury i zrównoważonego rozwoju staje się normą. "Miasto musi być zielone, żeby nadawało się do życia" ? to hasło, będące przeniesieniem tytułu felietonu z jednego z dzienników dobrze ilustruje merytoryczne intencje autorów. Otóż zieleń w mieście może być postrzegana jako najprostszy i najskuteczniejszy sposób na poprawienie estetyki krajobrazu miejskiego i korektę tych działań człowieka, które na fali nadmiernej urbanizacji przestrzeni doprowadziły do tego, iż współczesne miasta to często betonowe pustynie, W artykule przedstawiono niektóre aspekty i wybrane realizacje działania zielenią jako metodą modernizacji przestrzeni miejskiej.

Abstract:

Modernization of urban space with greenery is part of a process of revitalization and restoration of building, which today are an important part of the design and realizations activities in the world. Adaptation of urban space to modern needs, often associated with the change of the original function is necessary to improve the quality of this space: utility, technical and aesthetic. ; Urbanization of the world combined with the destruction of the environment. It is necessary to return to nature in the context of the urban environment. Greater use of green, eco ideas of architecture and sustainable development becomes the norm. The paper presents some aspects of selected projects and activities in the countryside as a method of upgrading urban space.

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:47457

DOI:

10.1515/ceer-2016-0011

Pages:

135-145

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), No 20

Language:

eng

License CC BY-NC-ND 3.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information