Object structure

Creator:

Tofiluk, Anna

Contributor:

Kuczyński, Tadeusz - red.

Title:

Modernization of public space floor and its impact on area - the example of the Kościuszko Square in Białystok = Modernizacja podłogi przestrzeni publicznej i jej wpływ na funkcjonowanie obszaru na przykładzie Rynku Kościuszki w Białymstoku

Group publication title:

CEER, nr 19 (2015)

Subject and Keywords:

przestrzeń publiczna ; nawierzchnia ; podłoga miasta ; mała architektura ; public space ; street furniture ; pavement ; urban floor

Abstract_pl:

Ostatnie 25 lat było w wielu polskich miastach okresem intensywnych modernizacji przestrzeni publicznych, które w dużej części sprowadzały się do wymiany nawierzchni i obiektów małej architektury. W bardzo wielu przypadkach przeobrażenia w obszarze miejskiej podłogi szły w parze z wyłączeniem danej części miasta z ruchu kołowego lub ze znacznym jego ograniczeniem. ; Powstaje pytanie jakimi kryteriami kierują się projektanci i jakie rozwiązania stosują. Interesujące jest również to na ile nowe ukształtowanie podłogi przestrzeni publicznej (rozumianej tu jako nawierzchnia w powiązaniu z towarzyszącymi jej obiektami małej architektury) może przyczynić się do wykreowania przestrzeni integrującej i aktywizującej mieszkańców. W artykule podjęto próbę odpowiedzi na te pytania w oparciu o rozwiązania nowej podłogi Rynku Kościuszki w Białymstoku zrealizowanej w latach 2005-2009.

Abstract:

The last 25 years have been in many Polish cities a period of intensive modernization and renewals of the existing public spaces. Most of all the resurfacing of the pavement and changing of street furniture have been held. In many cases, the transformations in the urban areas were integrated with exclusion from traffic. The question arises what criteria architects or landscape architects follow and what design solutions apply. ; It is also interesting how the new shape of the floor in public spaces (understood here as a pavement and street furniture together) can help to create integrating and activating space for residents. And how it can affect the quality of life in a wider area. This article attempts to answer these questions based on new solutions on Kosciuszko Square in Białystok, executed in 2005-2009.

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2015

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.1515/ceer-2015-0058

Pages:

121-131

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), No 19

Language:

eng

License CC BY-NC-ND 3.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego