Object

Title: Analysis of construction salt decomposition within walls of ceramic brick in the midtown tenement houses = Analiza rozkładu soli budowlanych w murach z cegły ceramicznej kamienic śródmiejskich

Contributor:

Kuczyński, Tadeusz - red.

Group publication title:

CEER, nr 19 (2015)

Abstract_pl:

Celem analizy było przybliżenie problematyki związanej z korozyjnym działaniem soli budowlanych. Omówiono zagadnienia związane z dystrybucją soli w murze, źródłami zasolenia i typami uszkodzeń materiału murowego. Przedstawiono wyniki badań, które pozwoliły na wyznaczenie rozkładu zasolenia w murach w zależności od głębokości i wysokości próbkowania. Wyniki badań dotyczą próbek pobieranych z kilku wysokości i głębokości w obrębie tego samego fragmentu muru oraz próbek zbiorczych z wszystkich obiektów. Badania oparte zostały o analizy chemiczne wykonane przy użyciu gotowych testów chemicznych. Oznaczenia wykonywano metodami miareczkowania i kolorymetryczną.

Abstract:

The purpose of this paper is to introduce issues related to the corrosive effects of construction salts. Sequentially, one will discuss issues related to the distribution of salt in the wall, salinity sources and types of masonry material damage. There will also be presented the results of research conducted by the authors, which allowed determining the distribution of salinity in the walls depending on the depth and height of sampling. ; The paper will present test results of samples taken from several heights and depths within the same piece of wall and summaries from all facilities. Research conducted by the authors were based on chemical analyzes performed using the prepared chemical tests. Assays are made using titration and colorimetric methods.

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:47442

DOI:

10.1515/ceer-2015-0057

Pages:

111-113

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), No 19

Language:

eng

License CC BY-NC-ND 3.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

This page uses 'cookies'. More information