Object

Title: Renovation of shaft mining building no. 2 in Kłodawa Salt Mine = Renowacja budynku nadszybia nr 2 na terenie Kopalni Soli "Kłodawa" s.a.

Contributor:

Kuczyński, Tadeusz - red.

Group publication title:

CEER, nr 17 (2015)

Abstract_pl:

Referat przedstawia sposób remontu i naprawy konstrukcji nośnej i obudowy budynku autorów. Zaniechanie prac remontowych groziło awarią budowlaną pomimo przeprowadzonej wcześniej w 2002 r. naprawy. Postęp korozji w niektórych profilach stalowych słupów czy stropów był bardzo zaawansowany. Stan obiektu pogarszał się szybko ze względu na bardzo duże zasolenie środowiska, wilgoć (budynek nieocieplony) oraz pracujące na poszczególnych poziomach maszyny wytwarzające duże nadszybia nr 2 na terenie Kopalni Soli "Kłodawa". ; Elementy konstrukcyjne budynku wymagały natychmiastowego wzmocnienia, co potwierdziła ekspertyza wykonana przez drgania wyczuwalne w każdym miejscu obiektu. Wykonano ekspertyzę i projekt wykonawczy przed przystąpieniem do prac renowacyjnych. Przeprowadzono stosowną analizę numeryczną budynku uwzględniając w obliczeniach osłabione korozją elementy pomniejszając odpowiednio w modelu ich parametry wytrzymałościowe. Na tej podstawie zaproponowano stosowne wzmocnienia. ; Zastosowano technologie wzmocnień stosując wymianę profili stalowych, wspawywanie dodatkowych profili lub blach oraz tworzenie profili zespolonych poprzez obudowanie zniszczonego elementu skrzynką z blach, a następnie wypełnianie pustki betonem, hamując w ten sposób postęp korozji poprzez odcięcie tlenu. Kluczowym elementem wzmocnienia było również odpowiednie usztywnienie węzłów ram portalowych w celu zachowania sztywności postaciowej całego budynku. Konstrukcja obiektu, po naprawie i stosowaniu się właściciela do zaleceń eksploatacyjnych, nie wykazuje nieprawidłowości.

Abstract:

The paper presents the renovation process of the shaft mining building No. 2 situated in the Kłodawa Salt Mine. A technical state of the facility required immediate reinforcement of structural elements, which was confirmed by expertise carried out by the authors. A lack of repairs could be the cause of building damage. The progress of corrosion in some steel profiles of columns or floors was very advanced. ; The state of the building was rapidly worsening due to the very high salinity of the indoor environment, moisture (building not insulated) and vibrating engines of machinery operating on different floors felt throughout the facility. After carrying out the technical expertise, working plans and specifications, and relevant numerical analysis, the modernization process was realized by the reinforcement or rebuilding of structural elements.

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:47402

DOI:

10.1515/ceer-2015-0017

Pages:

15-23

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), No 17

Language:

eng

License CC BY-NC-ND 3.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information