Object

Title: COD fractions in raw and mechanically treated wastewater = Frakcje ChZT w ściekach surowych i mechanicznie oczyszczonych

Contributor:

Kuczma, Mieczysław - red.

Group publication title:

CEER, nr 11 (2013)

Abstract_pl:

W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące frakcji ChZT w ściekach surowych i mechanicznie oczyszczonych w piaskowniku. Badania prowadzono w mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków o wielkości>40 000 RLM, zlokalizowanej w zachodniej Polsce. Próbki do badań pobierano w różnych porach roku. ; Metodyka wyznaczania frakcji ChZT została opracowana w oparciu o wytyczne ATV-131. Podczas badań określono następujące frakcje: substancje organiczne w zawiesinie, biologicznie wolno rozkładalne (Xs), rozpuszczone substancje organiczne, biologicznie łatwo rozkładalne, (Ss), substancje organiczne w zawiesinie, biologicznie trudno rozkładalne (Xr) i rozpuszczone substancje organiczne, biologicznie nierozkładalne (Sr). ; Rozdziału frakcji rozpuszczonych i w zawiesinie dokonano przez filtrację próbek ścieków przez filtry membranowe o wielkości porów 0,45 ?m. Wyniki badań wykazały, że zarówno w ściekach surowych jak i oczyszczonych mechanicznie udział frakcji biodegradowalnych wynosił ok. 80% całkowitego ChZT. Oczyszczanie ścieków w piaskowniku spowodowało obniżenie stężenia zanieczyszczeń organicznych o ok. 30% oraz wpływało na zmiany w udziale frakcji rozpuszczonych i w zawiesinie. ; Wartości procentowego udziału frakcji XS i XI w ściekach po piaskowniku zmalały, podczas gdy wartości procentowego udziału frakcji Ssi Srwzrosły, w stosunku do ich udziału w ściekach surowych. Udział procentowy frakcji ChZT w ściekach surowych wyznaczony w badaniach różni się od danych zawartych w modelach ASM1 i ASM 2.

Abstract:

The paper presents results of studies concerning the designation of COD fraction in the raw and mechanically treated wastewater in different year seasons. The research object was a mechanical-biological wastewater treatment plant with the output of >40 000 P.E., located in western Poland. ; The results of COD fraction in the raw wastewater were compared with data received in the ASM models. Methodology for determining the COD fraction was based on the guidelines ATV - A 131. During the research following fractions were determined: particulate slowly biodegradable substrates (Xs), soluble readily biodegradable substrates (Ss), inert particulate organic material (Xr) and inert soluble organic material (Sr). ; Soluble and particulate components were differentiated by filtration through 0.45?m membrane filters. The percentage of each fraction in total COD determined on the real concentration in raw wastewater are different from data reported in the literature.

Description:

tytuł dodatkowy: Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:47312

Pages:

101-113

Source:

Civil and Environmental Engineering Reports (CEER), No 11

Language:

eng

License CC BY-NC-ND 3.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information